©Sanchez-Lope_WWF

Anunţ de achiziţie elaborare finanţare GI în proiectul SaveGREEN

Invitație pentru participarea la procedura de achiziție publică

WWF România vă invită să trimiteți cererea dvs. ca potențial contractor pentru Serviciul de elaborare a unei măsuri de finanțare a infrastructurii verzi (GI) și / sau intervenții de finanțare la nivel transnațional (cu contribuția experților proiectului), participând astfel la procedura de achiziție din cadrul proiectului SaveGREEN “Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin” (“Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice din bazinul Dunării importante la nivel transnațional”). Invitația oficială o puteți descărca de aici.

Beneficiarul serviciului: WWF România
Tipul subcontractării: servicii

În acest scop, vă rugăm să concepeți și să ne trimiteți o ofertă tehnică și o ofertă financiară, în conformitate cu Termenii de referință ce pot fi descărcați de aici.

Pentru a îndeplini transparența achiziției, oferta va fi însoțită de Declarația de conflict de interese (care va dovedi că nu există limite structurale între organizațiile noastre) și Certificatul de înregistrare (compania dovedește că este autorizată să efectueze serviciile specificate în cerințe).

Data limită pentru trimiterea ofertei este 3 Noiembrie 2020, ora 17:00.

Puteți trimite oferta fie prin e-mail la [email protected], fie prin poștă la WWF România, B-dul Tudor Vladimirescu 29, Afi Tech Park 1, Sector 5, cod 050881, București, România. Telefon: +4021 317 49 96 / Fax: +4021 317 49 97.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: Diana Cosmoiu [email protected] sau Ioana Ismail, [email protected].

Scroll to Top