_c__doru_oprisan__balta_geraiului__confluenta_olt_dunare__proiect_wwf_romania_de_reconst

Conservarea şi managementul integrat al ostroavelor de pe Dunăre

Obiectivul general:
Protejarea şi menţinerea biodiversităţii habitatelor şi speciilor ostroavelor de pe Dunăre şi managementul adaptativ al pădurilor de luncă.

Obiective specifice:

  • Protejarea şi menţinerea habitatelor şi speciilor de pe 8 ostroave situate pe Dunăre: Ciocăneşti, Haralambie, Şoimu, Albina, Fermecatu, Cianu Nou, Trămsani, Turcescu;
  • Desemnarea celor 8 ostroave ca situri Natura 2000;
  • Asigurarea unui management adecvat pentru pădurile naturale şi seminaturale de luncă;
  • Dezvoltarea şi implementarea unor planuri de management pentru cele 8 ostroave cuprinse în proiect;
  • Crearea unor conditii de siguranţă corespunzătoare pentru speciile de păsări (platforme pentru cuibărit pentru vulturul codalb şi şoimul dunărean);
  • Reconstrucţia pădurilor de luncă într-o zonă pilot, rezultatele urmând a fi implementate la scară largă pe ostroavele de pe Dunăre.
Scroll to Top