Recomandările WWF privind Ghidurile solicitantului pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile din Fondul pentru modernizare – Producție și Autoconsum

În urma publicării pe site-ul Ministerului Energiei, în data de 18 ianuarie 2024, a anunțului de consultare publică pentru Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul privat1 și pentru Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul privat2, din cadrul „Programului-cheie 1” – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare, WWF-România a trimis Ministerului Energiei o serie de observații legate de conținutul acestora.

Considerăm că acestea se concentrează exclusiv pe finanțarea noilor capacități de producție de energie hidroelectrică, neglijând modernizarea și reabilitarea centralelor hidroelectrice existente – ceea ce reprezintă un risc major pentru habitate, animale, resurse de apă curată etc.. Mai mult decât atât, Ghidurile în forma actuală nu oferă criterii clare aliniate la taxonomia Uniunii Europene și la principiul Do No Significant Harm, atât pentru centralele hidroelectrice, cât și pentru turbinele eoliene. 

WWF propune alinierea progresului privind sectorul energiei în România cu o planificare adecvată care să conducă la rezultate economice, sociale și ecologice pozitive, și să dăm astfel prioritate naturii în fiecare etapă a dezvoltării energiei durabile.

Recomandările WWF privind Ghidurile solicitantului pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile din Fondul pentru modernizare – Producție și Autoconsum

Puteți consulta integral recomandările trimise de WWF-România aici.

Scroll to Top