PNIESC Clima si energie WWF Romania

Adaptarea planurilor naționale privind energia și clima la urgența climatică

Fereastra de timp care ne-a rămas pentru a opri schimbările climatice se micșorează rapid. În acest context, revizuirea Planurilor Naționale Integrate în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021 – 2030 (PNIESC) ale statelor membre este de o importanță capitală.

 PNIESC-urile ar trebui să fie instrumente cheie de planificare strategică pentru a ghida eforturile de decarbonizare la nivel național, în conformitate cu obiectivul de a păstra temperatura globală la sub pragul de 1,5°C agreat în  Acordul de la Paris, pentru a reduce dependența de combustibilii fosili, și să asigure o tranziție rapidă și echitabilă către economia curată a viitorului.

În planurile lor, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să descrie, într-o manieră integrată, diverse obiective naționale în materie de climă și energie – precum și politicile și măsurile pentru atingerea acestora și finanțarea adecvată pentru susținerea lor – până în 2030. Însă actualele PNIESC-uri sunt rudimentare și trebuie să fie mai puternice, mai cuprinzătoare și bazate pe date solide și procese participative.

WWF urmărește îndeaproape acest proces, astfel încât statele membre ale UE să asigure acest lucru în timpul procesului de actualizare în curs,  până la finalul lunii iunie 2023, după cum urmează:

  • Obiectivele climatice naționale pentru 2030 în concordanță cu 1,5°C
  • Coerența cu traiectoria pe termen lung
  • Contribuții energetice naționale ambițioase pentru 2030
  • Politici și măsuri credibile și coerente
  • Asigurarea unei transformări echitabile și corecte
  • Asigurarea unei finanțări adecvate pentru tranziție
  • Asigurarea unui proces colectiv și transparent
Newsletter Green Spark BioBalance

Înscrie-te la newsletter-ul GREEN SPARK - Perspective despre biomasă și energie regenerabilă

Scroll to Top