Pădurile de la Strâmbu Băiuț primesc  primul certificat pentru servicii ecosistemice din România

Pădurea de la Strâmbu Băiuț este prima din România care obține certificatul FSC® (Forest Stewardship Council) pentru servicii ecosistemice. Ceea ce înseamnă că, pe lângă  recunoașterea implementării unui management forestier responsabil, este cuantificată  și recunoscută și contribuția la menținerea și dezvoltarea unor servicii ecosistemice precum biodiversitatea și activitățile recreative.

Natura este similară cu o „fabrică” gigantică care livrează produse vitale pentru oameni, numite servicii ecosistemice. La nivel teoretic, ele pot fi împărțite în:

  • servicii de suport, care asigură condițiile ce fac posibilă existența tuturor organismelor vii: ciclul apei, fotosinteza, formarea solului, furnizarea de substanțe nutritive, habitate pentru viața sălbatică, specii și diversitate genetică;
  • servicii de reglare, care asigură existența condițiilor naturale ideale pentru ca viața să continue: purificarea apei, purificarea aerului, combaterea dăunătorilor, polenizarea, controlul eroziunii;
  • servicii de producție, fără de care nu am putea supraviețui: alimente, apă potabilă, materii prime, combustibil și energie, medicamente;
  • servicii culturale, care nu sunt materiale dar care ne ating mintea și spiritul: sursă de inspirație pentru artiști, spații pentru relaxare și pentru sporturi în aer liber, zone pentru turism și drumeție, frumusețe și valoare spirituală.

Deși oamenii de știință au împărțit serviciile ecosistemice în categorii separate, în natură aceste daruri vin, de fapt, la pachet. Un ecosistem oferă adesea mai multe tipuri de servicii în același timp. Într-o lume în care presiunea asupra pădurilor și a oamenilor care depind de ele va continua să crească, este esențial să contribuim la transformarea sectorului forestier și să sprijinim trecerea către producția și consumul responsabil de bunuri și de servicii furnizate de ecosistemele forestiere.

O pădure gospodărită în mod responsabil oferă produse din lemn obținute în mod sustenabil, dar poate oferi și servicii ecosistemice esențiale pentru conservarea ecosistemelor și pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Este și cazul pădurii de la Strâmbu Băiuț care găzduiește valori naturale universale excepționale, precum păduri seculare incluse în Patrimoniul UNESCO, habitate și specii de interes comunitar incluse în Sit Narura 2000, dar și alte două arii naturale protejate de interes local: Tăul Negru și Peștera cu Oase.

Certificatul a fost acordat în septembrie Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Maramureș, pentru pădurile administrate de Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț și este valabil 5 ani.

Context

Certificarea FSC pentru servicii ecosistemice este prima componentă din proiectul pilot pentru conservarea/menținerea habitatelor forestiere valoroase și a serviciilor ecosistemice din zona Ocolului Silvic Strâmbu Băiuț, implementat de către WWF Romania în colaborare cu RNP Romsilva – Direcția Silvică Maramureș.  Cea de-a doua componentă a proiectului pilot vizează dezvoltarea unui mecanism voluntar de plați pentru servicii de mediu, ce își propune să contribuie la susținerea eforturilor de conservare/menținere a habitatelor forestiere valoroase și a serviciilor furnizate de acestea în beneficiul comunităților locale. Acest mecanism financiar de conservare a valorilor naturale va fi dezvoltat într-o manieră participativă, transparentă, cu aportul factorilor interesați din zonă, pentru a asigura o structură sustenabilă ce poate contribui pozitiv atât la conservarea valorilor naturale locale, cât și la dezvoltarea durabilă a comunităților.

Pentru anii următori, astfel de inițiative voluntare vor fi și mai relevante/necesare în România, având în vedere faptul că, începând cu ianuarie 2023, eforturile de conservare a pădurilor rămân fără nicio susținere publică, fie ele fonduri Europene sau fonduri bugetare/extrabugetare. Planul Național Strategic din cadrul Politicii Agricole Comune, aprobat recent de Comisia Europeană, nu oferă nicio susținere relevantă pentru protecția și conservarea pădurilor din România.

Scroll to Top