Monitorizari video

Investiția strategică ce ar opri tăierile ilegale și ar închide infringementul pe păduri

România trebuie să investească de urgență în sisteme de monitorizare video inteligentă care să permită măsurarea şi stabilirea amprentei digitale a volumelor de lemn recoltate din păduri, arată raportul pe care WWF l-a făcut pe baza răspunsurilor profesioniștilor și a societății civile în cadrul proiectului „Iniţiativa UE de combatere a criminalității forestiere”. Aceste investiții, pentru care WWF a dezvoltat deja un proiect pilot funcțional, ar reprezenta răspunsul pe care Uniunea Europeană îl așteaptă de la România pentru închiderea infringementului și ar opri tăierile ilegale.

Recomandările finale ale WWF (vezi mai jos raportul întreg) pentru îmbunătățirea aplicării legii împotriva infracțiunilor forestiere se referă în principal la Uniunea Europeană, respectiv la fiecare verigă și autoritate competentă din lanțul de aplicare a legii. Este cazul personalului cu atribuții de pază și control din administrația silvică, al Gărzilor Forestiere, al Poliției, Vămii, Procuraturii sau al Justiției (see the English version at the end of the article).

Principalele probleme identificate de WWF:

  • Sistemul de control bazat pe marcă trebuie să se orienteze pe controlul primei introduceri pe piaţă a lemnului şi pe utilizarea amprentei de transport a lemnului. Acum lemnul e vândut „pe picior”, direct în pădure, iar erorile de estimare a volumului depășesc 20%, ceea ce lasă loc furtului cu acte în regulă.
  • În cazul anchetelor, controalele nu sunt făcute în zonele cu riscul cel mai mare de ilegalitate și nici nu sunt stabilite pe baza unor criterii obiective şi transparente. Mai mult, doar 1 % dintre transporturi sunt verificate.
  • SUMAL 2.0 posibilitatea operatorilor de a transporta un volum de lemn mai mare decât cel menţionat în contract.
  • Sistemul judiciar se concentrează prea mult pe micii tăietori de lemne, iar marii jucători nu sunt luaţi în vizor. Există o lipsă evidentă de succes în cazurile grave de infracţiuni împotriva fondului forestier. Sistemul actual este greoi, costisitor, imprecis, ineficient și neconcludent în instanță. Sancțiunile nu sunt descurajante și, de multe ori, cazurile nici măcar nu ajung în instanţă din cauza lipsei de dovezi fiabile şi acţionabile.

Context:

Provocările curente sunt numeroase și sistemice: sărăcia, corupția și conflictele de interese, interferența politică în sectorul forestier, lipsa infrastructurii pentru aplicarea unui management forestier sustenabil, lipsa unei strategii forestiere naționale, dar și a unui cadru legal ce impune sarcini administrative inutile, risipește resurse și tolerează recoltările ilegale de lemn. Unele dintre aceste provocări necesită o soluționare urgentă, cum este situația infrigementului împotriva României pentru nerespectarea normelor EUTR.

În România este nevoie de o colaborare activă și constructivă, atât inter-instituțională, adică de-a lungul întregului lanț de aplicare a legii, cât și cu societatea civilă, pentru combaterea recoltărilor ilegale de lemn, respectiv implementarea adecvată a Reg. (UE) 995/2010 (EUTR).

Despre proiect:

Proiectul „Iniţiativa UE de combatere a criminalității forestiere” desfășurat în parteneriat cu INTERPOL și Client Earth, urmăreşte să eficientizeze aplicarea legii prin stimularea reţelelor care sunt capabile să detecteze criminalitatea forestieră şi să răspundă la aceasta, fiind implementat în 6 ţări – Belgia, Bulgaria, Franţa, România, Slovacia şi Ucraina. Acesta include efectuarea unei analize cuprinzătoare a deficiențelor în eforturile de combatere a criminalității forestiere, precum şi formularea de recomandări privind modul de abordare a acestora.

În România, WWF îşi propune în cadrul proiectului să ofere o mai bună înţelegere a fenomenului infracțional forestier prin analizarea deficiențelor și a provocărilor de-a lungul lanţului de aplicare a legii. De asemenea, analizăm oportunităţile de a eficientiza sistemul de control și pază, de a sprijini cadrele de guvernanţă forestieră şi de îmbunătăți legea pentru combaterea criminalităţii în sectorul forestier.

Foto: Mihai Constantineanu / WWF România

Scroll to Top