guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash

WWF și Consiliul Judeţean Giurgiu au organizat un seminar pe tema fondurilor europene pentru conservarea naturii și dezvoltare durabilă

Organizația WWF-România, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Giurgiu, desfășoară, în perioada 30-31 iulie, sesiunea de instruire „Fondurile europene şi accesibilitatea acestora pentru conservarea naturii şi dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor în Judeţul Giurgiu”. Seminarul se derulează în cadrul proiectului SURF Nature (Sustainable Use of Regional Funds for Nature – Utilizarea Sustenabilă a Fondurilor Regionale pentru Natură), finanţat prin Programul Interreg IVC, şi are loc în oraşul Giurgiu, cu participarea mai multor factori de interes locali.

În prima zi a seminarului, agenda a inclus o prezentare a proiectului SURF Nature şi a oportunităţilor de finanţare prin fondurile europene pentru proiecte de conservare a naturii. Cea mai mare a timpului, însă, a fost alocată unei sesiuni de lucru, urmată de oferirea în plen, spre dezbatere şi schimb de idei, a rezultatelor obţinute în cadrul grupurilor de lucru. În cadrul acestor grupuri, s-a realizat o analiză SWOT a situaţiei judeţului în privinţa finanţării proiectelor de mediu şi s-au abordat:

• problemele întâmpinate până acum în managementul unor zone protejate (precum Parcul Natural Comana) sau în implementarea proiectelor cu componentă de protecţie/conservare a mediului,
• nevoile stringente pe care le au aceşti actori locali (cum ar fi modificări legislative sau o mai mare deschidere şi disponibilitate de colaborare din partea autorităţilor locale),
• punctele forte ale zonei care decurg din proiecte de mediu deja implementate, şi
• oportunităţi (idei de proiecte fezabile şi necesare pentru dezvoltarea durabilă a zonei) şi ameninţări ce pot îngreuna procesul de aplicare pentru fonduri şi de implementare a diverselor iniţiative.

Din categoria ideilor de proiect, s-a luat în discuţie posibilitatea amenajării unei plaje şi faleze la Dunăre, crearea unor perdele verzi sau forestiere de-a lungul drumurilor judeţene, inventarierea şi extinderea spaţiilor verzi din oraşul Giurgiu, sau promovarea mersului pe bicicletă prin crearea infrastructurii specifice. Participanţii au analizat beneficiile pentru natură şi pentru comunitate, din punct de vedere socio-economic, ale acestor posibile proiecte de conservare şi valorificare a capitalului natural, între care pot fi amintite creşterea calităţii vieţii, atragerea unor venituri suplimentare la bugetul local din turism sau crearea de locuri de muncă.

Ultima parte a seminarului s-a concentrat pe identificarea şi analizarea potenţialului natural şi cultural al judeţului Giurgiu, ca punct de plecare al construirii unei strategii integrate de dezvoltare şi promovare a ecoturismului în zonă.

Agenda celei de-a doua zi a acestei sesiuni de informare şi instruire cuprinde prezentări despre oportunităţile de finanţare pentru Giurgiu prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, surse alternative de finanţare (în forma plăţilor pentru serviciile de mediu) şi exemple de bună practică: proiectul de reconstrucţie ecologică a Bălţii Comana, proiecte finanţate prin FEDR în Bulgaria – regiunea Rousenski Lom, implementarea schemelor de plăţi pentru serviciile de mediu în Bulgaria şi România.

Raluca Dan, specialist Politici Publice şi Economie Verde WWF-România, a afirmat: “Deoarece sesiunile de informare şi instruire oferă un cadru activ de dezbatere implicând diverşi actori locali şi reprezentanţi ai autorităţilor publice, acestea trebuie să ofere oportunitatea promovării exemplelor pozitive, exemplelor de bună practică care pot fi replicate şi în alte regiuni şi să pună mai puţin accent pe nereuşite şi probleme identificate la nivel local. O astfel de abordare ar ajuta la dezvoltarea ideilor de noi proiecte sau iniţiativor atât în beneficiul comunităţilor locale, cât şi în beneficiul naturii”.

Acest seminar face parte dintr-o serie de ateliere de lucru programate de-a lungul perioadei de derulare a proiectului SURF Nature (2010-2012) în scopul de a creşte bagajul de cunoştinţe şi capacitatea instituţiilor şi a organizaţiilor din ţările partenere de a identifica oportunităţi de finanţare şi de a aplica pentru fonduri destinate dezvoltării durabile şi conservării naturii.

Scopul general al proiectului SURF Nature este acela de a optimiza şi eficientiza politicile şi practicile regionale privind conservarea habitatelor naturale şi a biodiversităţii, prin creşterea oportunităţilor de finanţare prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi a impactului pe care îl au astfel de măsuri.

Mai multe detalii despre proiect puteţi citi pe site-ul internaţional al proiectului: www.surf-nature.eu.

Scroll to Top