Small_DSC-3321

WWF lansează invitaţia de participare la sesiunea de consultare publică privind Evaluarea Riscurilor pe Lemn Controlat FSC®

WWF-România, în calitate de iniţiator şi coordonator al Grupului de Lucru pentru Elaborarea Evaluării de Risc pe Lemn Controlat FSC (Forest Stewardship Council®), invită factorii interesati să trimită comentarii pe marginea documentului ce prezintă evaluarea riscurilor pe lemn controlat FSC pentru România.

Pentru a da posibilitatea tuturor factorilor interesaţi – companii de exploatare, procesare şi comercializare a lemnului şi a produselor din lemn, ocoale silvice, ONG-uri din domeniul social şi mediu, universităţi de profil sau institute de cercetare, proprietari de păduri, etc. – să-şi exprime punctul de vedere, această primă versiune a documentului  (Draftul 1-0), ce poate fi accesată pe site-ul Asociaţiei pentru Certificare Forestieră (www.certificareforestiera.ro), este supusă consultării publice până la data de 20.09.2012. Comentariile pot fi trimise pe adresa [email protected] sau [email protected].

Procesul  de elaborare a Evaluării Riscurilor pentru România a fost iniţiat de către organizaţia WWF-România, prin intermediul Asociaţiei pentru Certificare Forestieră, cu aprobarea Forest Stewardship Council, şi s-a derulat de-a lungul mai multor întâlniri ale unui grup de lucru format din specialişti din diverse domenii (economic, social şi mediu). Procesul a început în luna mai 2012 şi se va finaliza în septembrie 2012, când documentul va fi înaintat către FSC Internaţional pentru aprobarea finală.

Această iniţiativă vine în urma Adunării Generale a Forest Stewardship Council, care a avut loc în Malaezia, în anul 2011, şi care a aprobat o moţiune ce stipulează faptul că, începând cu anul 2013, după o perioadă de tranziţie, companiile nu vor mai putea utiliza propria evaluare a riscurilor pentru achiziţionarea lemnului controlat FSC.

Evaluarea de Risc pe Lemn Controlat, valabilă la nivel naţional, va fi utilă tuturor companiilor ce vor dori să comercializeze produse certificate FSC Mix, ce au în componenţă lemn controlat, conform standardului FSC-STD-40-005 “Standard FSC pentru evaluarea de către companie a lemnului controlat FSC”.

Standardul a fost conceput pentru a da companiilor posibilitatea de a evita comercializarea lemnului provenit din exploatări ilegale, lemnului recoltat prin încălcarea drepturilor civile sau cutumiare, lemnului recoltat din arii forestiere în care valorile ridicate de conservare sunt ameninţate prin activităţile de management, lemnului provenit din zone în care pădurile naturale au fost transformate în plantaţii, ori în care terenul a fost destinat altor utilizări, sau lemnului provenit din suprafeţe forestiere în care se practică plantarea arborilor modificaţi genetic.

Respectatea acestui standard permite companiilor să furnizeze lemn controlat FSC agenţilor economici cu lanţ de custodie certificat FSC, în scopul combinării cu materialul certificat FSC.

Pentru mai multe detalii despre FSC, vă invităm să consultaţi pagina internaţională a organizaţiei: www.fsc.org, sau pagina Asociaţiei pentru Certificare Forestieră: www.certificareforestiera.ro.

Scroll to Top