_dsc0513__1

Sumar al Poziţiei WWF-România privind bioenergia

În iunie 2018 Consiliul U.E. a aprobat directiva privind energia regenerabilă, prezentând criterii detaliate privind sustenabilitatea bioenergiei; conform acesteia, 32% din energia U.E. va proveni din surse regenerabile până în 2030. La 21 decembrie 2018, Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile 2018/2001 a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE și a intrat în vigoare la 24 decembrie 2018. WWF propune ca  implementarea acesteia la nivel național să țină cont de accelerarea schimbărilor climatice, rata ridicată a defrișărilor și fragmentării pădurilor, creșterea cererii de alimente și fibre etc., aducând câteva recomandări în acest sens.

Sursele de energie regenerabilă (RES) sustenabilă
 

Prin folosirea RES la nivel global, se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, protecția mediului dar și la decarbonizarea sistemului energetic al U.E. Totuși, criteriile în materie de bioenergie propuse de autoritățile europene nu reușesc să ofere soluții complete pentru problemele actuale de mediu și socio-economice. Pentru a reduce în mod eficient emisiile provenite de la arderea biomasei forestiere, ar trebui restricționată utilizarea de materii prime cu perioade lungi de “revenire”, cum ar fi lemnul comercializabil/ rotund, fiind necesară stabilirea la nivel național a unor criterii de sustenabilitate suplimentare față de cele stabilite prin noua Directivă privind sursele regenerabile de energie.

Folosirea biomasei pentru obținerea de energie
 

Legislația U.E. privind folosirea biomasei (un termen ce nu are încă o definire clară și unitară în sectorul forestier) nu analizează în mod complet impactul pe care utilizarea acesteia îl are la nivel social și ecologic. Altfel spus, propunerile C.E. nu se potrivesc în mod deplin la specificul fiecărei țări și riscă să creeze mai mult rău decât bine, în lipsa unor condiții de sustenabilitate și a unei abordări precaute.

Cazul țării noastre
 

România are nevoie de o abordare prudentă în ce privește această directivă; altfel, țara noastră riscă ca această industrie să crească emisiile de carbon (prin arderea arborilor, de exemplu), să mărească presiunea deja existentă asupra pădurilor, să afecteze biodiversitatea și să deturneze folosirea terenurilor agricole pentru culturi energetice (în detrimentul obținerii de alimente).

Propunerile WWF-România privind implementarea noii directive pentru energia regenerabilă

a. Bioenergia din surse forestiere

Folosirea lemnului din păduri pentru scopuri energetice nu este doar neutră (privind raportul emisiilor de carbon), ci poate fi chiar contraproductivă din cauza modului în care biodiversitatea, precum și rata de creștere a reîmpădurii și a recaptării carbonului în atmosferă sunt afectate.

WWF cere atât trecerea spre aplicații mai eficiente ale lemnului și tranziția sectorului tradițional de combustibil de lemn spre tehnologii ecologice, cât și politici de management forestier sustenabil.

În caz contrar, riscăm ca presiunea asupra resurselor naturale să crească enorm, în special asupra pădurilor naturale și a celor virgine/cvasi-virgine.
 

b. Bioenergia din culturi agricole

Chiar dacă biocombustibilii (obținuți de exemplu din culturi oleaginoase/amidon) sunt utilizați în locul surselor de energie fosilă și reduc emisiile de CO2, terenurile folosite pentru cultivarea acestor plante reduc suprafețele necesare producției de alimente/furaje. Recunoaștem totuși beneficiile bioenergiei derivate din deșeuri agricole/reziduri, prin faptul că ele pot să evite afectarea fertilității solului/emiterea de carbon.     

c. Alte surse de bioenergie

Deșeurile organice sau industriale pot fi o materie primă cu conținut redus de carbon, prin digestia anaerobă sau ardere. Producția de biogaz (din deșeuri municipale/dejecții) poate atenua impactul gropilor de gunoi, genera venituri și crea locuri de muncă.

Alte recomandări, pe scurt:

  • evitarea producției de combustibili biologici de mare risc (precum cei din uleiuri vegetale/alimente comestibile)
  • trecerea la o economie circulară reducerea gradului de apariție a deșeurilor
  • stimularea reciclării
  • o mai bună securitate alimentară și a hranei pentru animale
  • sprijinirea investițiilor în tehnologii sustenabile de valorificare a biomasei prin utilizare locală
  • restricționarea folosirii materiei prime cu perioade lungi de revenire (lemnul comercializabil/rotund)
  • eliminarea subvențiilor pentru bușteni/trunchiuri ca materie pentru bioenergie

Pentru lista completă de recomandări, detalii tehnice și înțelegerea contextului, accesați documentul integral semnat de WWF-România aici.

Scroll to Top