timber1

Pădurile statului român, risipite în lipsa unei valorificări superioare a lemnului

​În această perioadă la Ministerul Apelor și Pădurilor se lucrează la modificarea  Regulamentului  de valorificare a masei lemnoase – norme ce reglementează cadrul de valorificare a lemnului  recoltat din fondul forestier proprietate publică (proprietate  care  reprezintă circa două treimi din pădurile României). WWF-România cere respectarea Codului Silvic și revizuirea  formei actuale a regulamentului  astfel încât să fie promovată valorificarea superioară a lemnului și stimularea valorii adăugate generate printr-o prelucrare superioară a acestuia.

Există industrii care prelucrează lemnul de calitate superioară și care contribuie substanțial la eforturile de dezvoltare locală și națională, prelucrând cantități mici de lemn și oferind un număr ridicat de locuri de muncă, de cele mai multe ori aflate în zone defavorizate.

Din păcate, prin modul în care se comercializează lemnul public în prezent, acești operatori nu au acces la resursa de lemn necesară, acest lucru putând genera reducerea activității sau chiar dispariția multora dintre aceștia. Consecințele pot fi extrem de negative pentru sectorul forestier, economia locală ori națională și nu în ultimul rând pentru eforturile de reducere a tăierilor ilegale.
 
De aceea, este deosebit de important ca aceste norme să fie reexaminate, pentru a facilita soluționarea problemelor sociale și de mediu din zonele forestiere defavorizate. În caz contrar, adoptarea regulamentului în forma actuală ar genera:

  • Creșterea presiunii asupra pădurilor, cu un impact major de mediu
  • Reducerea locurilor de muncă din zona rurală
  • Creșterea ponderii tăierilor ilegale

 
WWF-România consideră că statul trebuie să adopte o abordare integrată, pe termen lung, în tot ceea ce privește administrarea forestieră responsabilă și implicit vânzarea și procesarea lemnului.
 
De aceea, susținem: valorificarea superioară a lemnului în sprijinul dezvoltării durabile a comunităților locale (în special din mediul rural); o mai mare transparență în vânzarea și comercializarea masei lemnoase încă din fazele anterioare exploatării propriu-zise; eliminarea procedurilor de tragere la sorți pentru vânzarea lemnului; eliminarea pragurilor maximale privind valorificarea superioara a lemnului;  implementarea și monitorizarea adecvată a măsurilor de protecție a mediului; promovarea stimulării asocierii în grupuri de operatori /procesatori, prin criteriile de atribuire pe puncte.
 
Astfel, susținem adoptarea unui sistem de vânzare a lemnului ce ține cont de mai mulți factori (în formula de atribuire a lemnului în licitații), cu luarea în considerare a  aportului socio-economic generat de activitățile de prelucrare raportat la cantitatea de lemn consumat. Acest lucru ar promova valoarea adăugată, ar aduce noi locuri de muncă, ar descuraja evaziunea fiscală, munca la negru, tăierile ilegale și repatrierea profiturilor prin inginerii financiare. Mai mult decât atât, stimularea asocierii în grupuri ar crește capacitatea concurențială a operatorilor locali mici și mijlocii și ar duce în mod direct la construirea unui sector forestier mai echilibrat și mai consecvent.
 
Întregul set de propuneri pentru revizuirea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase poate fi citit aici.  

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Radu Vlad – Coordonator proiecte regionale și program păduri WWF-România, email: [email protected], tel. 0741148124

Scroll to Top