img_2420

Mai puţin de jumătate dintre apele de suprafaţă din Europa sunt sănătoase

Agenția Europeană de Mediu (European Environment Agency – EEA) a publicat recent raportul  „State of Water” („Starea apelor”) în care estimează că numai 40% dintre apele de suprafață europene sunt în prezent sănătoase[1]. Acest lucru arată că statele membre nu și-au luat în serios angajamentul legal de a pune în aplicare legislația UE privind apa pentru a obține o stare bună pentru corpurile de apă din Europa.
 
„Starea apelor dulci din Europa este șocantă. Concluziile nu sunt surprinzătoare, totuși, având în vedere faptul că statele membre se învârt în jurul angajamentelor legale asumate în conformitate cu legislația UE privind apa, de aproximativ două decenii. Guvernele au evitat atingerea obiectivelor obligatorii din punct de vedere legal și au permis deteriorarea în continuare a râurilor și a lacurilor folosind, de multe ori și chiar în mod abuziv, diverse derogări prevăzute de Directiva Cadru Apă. Este absurd faptul că derogările par să fi devenit o normă în punerea în aplicare a legislației”, a declarat Andreas Baumüller, Director al Departamentului de Resurse Naturale la Biroul de Politici Europene al WWF. „Solicităm de mult timp eforturi mai susţinute pentru a proteja și reface resursele de apă ale Europei și nu putem decât să sperăm că acest raport va acționa ca un apel de deșteptare”.
 
Raportul EEA oferă o imagine de ansamblu clară și cuprinzătoare a stării ecologice a peste 130.000 de surse de apă din UE – de la râuri, zone umede, lacuri și estuare, până la apele subterane și costiere. Expune, de asemenea, presiunile principale asupra acestor resurse, de la agricultură, până la construcția de structuri nenumărate pentru apărarea împotriva inundațiilor, navigație, generarea de hidroenergie și poluarea chimică.
 
În întreaga UE, ecosistemele de apă dulce s-au deteriorat într-un ritm alarmant, iar acest lucru face parte dintr-o tendință globală. [2] În Europa Centrală, starea apelor este deosebit de proastă în multe țări precum Germania, Țările de Jos și Belgia, care au  o densitate mai mare a populației și o agricultură mai intensă. Aici, majoritatea corpurilor de apă încă nu reușesc să atingă o stare ecologică bună.
 
În încercarea de a anula decenii de abuz, statele membre ale UE s-au angajat în 2000 să protejeze și să refacă aceste ecosisteme prin adoptarea Directivei Cadru Apă – o directivă  puternică și ambițioasă care abordează toate presiunile identificate asupra resurselor noastre de apă într-o manieră holistică și obligă țările să obțină o stare bună pentru corpurile de apă din Europa până în 2015 și cel mai târziu până în 2027. Constatările de astăzi arată, în mod evident, că această directivă nu este pusă în aplicare pe teren.
 
Mai mult decât atât, instrumentul Directivei Cadru Apă privind reglementarea prețului apei, care ar putea influența în mod eficient comportamentul utilizatorilor de apă și poate genera resurse financiare pentru menținerea și sporirea furnizării serviciilor de apă, continuă să fie limitat la tratarea apelor uzate și furnizarea de apă potabilă; în contrast, alte sectoare cheie (cum ar fi agricultura, energia și transporturile), nu contribuie cu o cotă echitabilă pentru serviciile de apă pe care le primesc.
 
„Întrucât Directiva Cadru Apă este supusă revizuirii planificate, solicităm UE și statelor membre să folosească această ocazie de a-și consolida punerea în aplicare adirectivei, în loc să opteze pentru calea ușoară de a-i slăbi standardele. De apă depindem cu toții și tot ce e în jurul nostru – dacă guvernele nu își schimbă radical modul în care acționează, oamenii, natura și sectorul economic vor plăti prețul final„, a adăugat Baumüller
 
WWF solicită îmbunătățirea punerii în aplicare a Directivei Cadru Apă, integrarea eficientă a aspectelor legate de gestionarea apei în politicile sectoriale relevante, cum ar fi agricultura, energia, transportul, precum și menținerea acestei legislații puternice pentru a asigura gestionarea durabilă a resurselor de apă și protejarea eficientă a ecosistemelor.

Scroll to Top