Cheile Nerei – zonă de poveste pe cale să devină destinaţie de ecoturism

În luna aprilie a acestui an a fost depusă către Ministerul Turismului aplicația pentru recunoaşterea și declararea zonei Cheile Nerei ca destinație de ecoturism. Acest important pas pentru dezvoltarea turismului din Banatul Montan a fost posibil prin eforturile susținute din ultimii 3 ani ale organizațiilor WWF-România, Asociația de Ecoturism din Romania (AER) și RNP-ROMSILVA Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa, care au reușit să aducă împreună pentru un scop comun autorități, ONG-uri și furnizori de servicii și produse locale.

Zona propusă pentru destinația de ecoturism este parte a Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița și se concentrează pe zonele cu atracție turistică mare din raza localităților Oravița, Ciclova Română, Sasca Montană, Cărbunari, Șopotu Nou, Lăpușnicu Mare. Deși cu o întindere relativ mică, zona este plină de valori inestimabile naturale și culturale, printre obiectivele turistice regăsindu-se: Cheile Nerei, Cascada Beușnița, Lacul Ochiul Beiului și Lacul Dracului, tunelurile săpate în stâncă, Ansamblul de arhitectură montanistică – Sasca Montană, Muzeul etnografic din Sasca Montană, Mănăstirile Călugăra și Nera, Cetatea Medievală Socolari sau vechiul drumul roman.

Unicitatea zonei Cheile Nerei este dată de peisajele deosebite, dominate de un relief carstic spectaculos și de culmi împădurite cu altitudini nu foarte mari, cota maxima fiind Vârful Leordişu 1160m, aflat în nordul zonei. Influențele submediteraniene fac posibilă existența în zonă a peste 30 de specii de orhidee și a scorpionului carpatin, importante din punct de vedere al biodiversității.

Pentru a evita pierderea acestor moșteniri, la baza administrării publice și în derularea afacerilor (în special in sectorul turism) trebuie să existe permanent principiile călăuzitoare ale responsabilității față de mediu (resurse naturale și biodiversitate) și ale respectului față de moștenirea socială și culturală.

Cooperare locală pentru dezvoltare durabilă
Având în vedere toate aceste valori naturale și culturale, la inițiativa WWF-România şi cu sprijinul AER și RNP-ROMSILVA Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, în luna martie 2017 a fost încheiat un acord de parteneriat pentru a concretiza viziunea comună ca această zonă să capete statutul oficial de destinaţie de ecoturism, emis de Ministerul Turismului. Acest lucru este necesar pentru promovarea valorilor culturale şi naturale ale zonei Cheilor Nerei, pentru dezvoltarea infrastructurii şi a produselor de turism într-un mod responsabil, cu respect şi atenţie faţă de capitalul natural. Cheile Nerei are un potenţial natural enorm iar în acest moment este departe de a atinge capacitatea lui de exploatare care să aducă dezvoltare în comunităţile locale.

Partenariatul se constituie ca o entitate deschisă pentru a primi oricând alte organizaţii, instituţii sau operatori economici care aderă la viziunea şi obiectivele enunţate. Astfel, cei ce doresc să se alăture şi să susţină în mod real o dezvoltare durabilă în zonă şi conservarea patrimoniului local – natural şi cultural – sunt rugaţi să ia legătura cu Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa sau WWF-România biroul Reşiţa (datele de contact la nota 2) pentru a fi înştiinţaţi cu privire la procedura ce trebuie îndeplinită.

Pentru a veni în sprijinul promovării unui turism prietenos față de valorile comunităților locale, viitoarea destinație de ecoturism Cheile Nerei are deja un website dedicat ce işi propune să fie un instrument în sprijinul vizitatorilor, precum şi al celor care desfasoară activitaţi şi servicii de ecoturism în zonă. Pagina www.visitcheilenerei.ro este accesibilă în limba română dar şi în limba engleză, anticipând interesul străinilor, Cheile Nerei fiind la mai puţin de 15 km de graniţa cu Republica Serbia.  
“Ne dorim ca acest lucru să se întâmple în armonie perfectă cu o strategie de dezvoltare care să ţină cont de cerinţele şi pretenţiile tuturor celor implicaţi, iar parcugerea etapelor până la recunoaşterea oficială a destinaţiei ne va da posibilitatea să valorificăm punctele forte şi să lucrăm asupra punctelor slabe”, declară Vasile Constantin directorul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa.

Ce este o destinaţie de ecoturism?
Destinaţia de ecoturism este o zonă în care toţi actorii implicaţi, îndrumaţi de un manager de destinaţie şi un coordonator local, se angajează într-un efort complex, care aduce laolaltă organizaţii diverse: ONG-uri, administratorul ariei protejate, operatori în domeniul turismului, autorităţi locale şi comunităţi locale ori regionale, alte instituţii ale statului, cu un singur scop: dezvoltarea responsabilă şi armonioasă a turismului care să folosească, în cel mai bun sens, tuturor părţilor implicate.   

Această iniţiativă se derulează în cadrul proiectului „Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru oameni” cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei acordat prin Contribuţia Elveţiană la Uniunea Europeană extinsă. Titlul original al proiectului este „Southwestern Carpathian Wilderness and Sustainable Development Initiatives”. https://wwf.ro/ce_facem/arii_protejate/salbaticia_din_carpati/jurn/ 

Note:

1. Semnatarii Acordului de Parteneriat sunt: R.N.P. Romsilva Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa R.A, WWF-România, Asociaţia Bike Attack, Primăria Oraşului Oraviţa, Primăria Comunei Sasca Montană, Primăria Comunei Cărbunari, Primăria, Comunei Şopotu Nou, Primăria Comunei Lapuşnicu Mare, Primăria Comunei Ciclova Română, Pensiunea Dora (S.C. Mylord West S.R.L.), Pensiunea Cheile Nerei  (S.C. Pension Laes S.R.L.), Pensiunea Casa cu Roţi (I.I. Ivanus Marius Titi ), Pensiunea Vechea Moară ( S.C. Pensiunea Sasca S.R.L.), Pensiunea Sasca (S.C.Pensiunea Sasca S.R.L.), Pensiunea Casa cu Platani (S.C. Necolada S.R.L.), S.C. Bio Nera Plant S.R.L.

2. Contact Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, sat Sasca Română, str. Principală, nr. 236, Sasca Montană, Caraş-Severin, 327333, România, Tel. +40 255 206 108, [email protected], http://www.cheilenereibeusnita.ro/.
Contact WWF-România biroul Reşiţa, Str. Furnalelor, Nr. 12, Reşiţa, Caraş-Severin, 320034, România, Tel. +40 731 068 141, E-mail: [email protected], wwf.ro

Scroll to Top