ani-dan-dinu-0984

Natura în deciziile politicilor

MAES, servicii ecosistemice, capital natural, toate sunt cuvinte sau abrevieri ale unor concept pe cât de cunoscute pentru unii dintre noi, pe atât de necunoscute pentru majoritatea dintre noi. De fapt, totul are legătură cu natura și viața noastră de zi cu zi.

Da, știu, suntem tot mai mult bombardați cu informații despre faptul că planeta nu ne mai suportă atât de neglijenți și consumatori, însă, am o veste rea, chiar așa este! Că le numim suprapopulare, risipă sau schimbări climatice, toate acestea se întâmplă și cum spunea președintele american, Barack Obama, suntem primii care vom trăi pe pielea noastră impactul pe care acțiunile noastre din ultimii 100 de ani îl au asupra vieții noastre.

nat-dan-dinu-1651
© Dan Dinu

La nivelul Uniunii Europene au fost dezvoltate o serie de mecanisme și instrumente care să oprească sau încetinească acest curent distructiv în care suntem înhămați toți. Fie că vorbim de strategii a biodiversității, carte, directive, stabilirea unor zone care au nevoie de protecție, deoarece însumează un număr impresionant de plante și animale, specii cum le spunem noi, care sunt importante pentru viața noastră. Cu toate acestea pentru a ajunge la aceste rezultate este nevoie de muncă de cercetare și identificare a tuturor elementelor care definesc natura în care trăim.

Aici intră în scenă procesul MAES (Mapping and Assessment of Ecosystem Services), mai exact cartografierea şi evaluarea ecosistemelor şi serviciilor acestora.  Inițiativa MAES este considerată a fi printre instrumentele de informare privind serviciile ecosistemice și capitalul natural necesare pentru a genera date și indicatori pentru serviciile ecosistemice, cât și pentru a oferi un cadru comun pentru monitorizare, cartare și contabilitate la nivel european. Aceste date sunt folosite de instrumentele de luare a deciziilor si de implementare pentru a integra serviciile ecosistemice și capitalul natural în procesul de implementare a politicilor publice.

Servicii ecosistemice? Capital natural?

Serviciile ecosistemice reprezinta totalitatea beneficiile pe care oamenii le obțin de la natura, bunuri care stau la baza economiei și societății, unele dintre ele făcând posibilă viața umană. În timp ce capitalul natural reprezintă resursele naturale, inclusiv resursele geologice, solul, aerul, apa și toate vietățile. Capitalul natural ofertă gratis oamenilor o gamă largă de bunuri și servicii, da, servicii ecosistemice.

Informațiile obținute în cadrul procesului MAES despre rolul ecosistemelor și a proceselor acestora pot avea o valoare ridicată în acțiunile de adaptare la schimbările climatice, în politicile regionale, în politica privind apa, în protecția costieră, și în multe alte sectoare, cum ar fi agricultura, silvicultura, energia regenerabilă, acvacultura sau planificarea regională.

Interacțiunea continuă dintre politicile publice și știință este necesară pentru a asigura utilizarea pe termen lung a informațiilor științifice în elaborarea politicilor. În procesul de luare a deciziilor sunt esențiale analizele științifice, cercetare și modelare. Oportunitatea, în acest caz, stă în a îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor publice la următorul ciclu de evaluare astfel încât să obținem o mai bună gestuine a  ecosistemelor și prin acesta să se atingă starea bună a acestora.

În ultimii doi ani WWF-România în parteneriat cu Agenția Națională pentru protecția Mediului (ANPM), Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (Norwegian Institute for Nature Research – NINA) şi Agenţia Spaţială Română implementează acest proces și vă ținem informați în legătură cu evoluția lui. Detalii despre proiect puteți găsi aici.

Scroll to Top