IENE 2022: Cooperare și soluții concrete pentru integrarea biodiversității în sectorul de transport

Conferința Internațională IENE 2022 care a avut loc în  Cluj-Napoca între 19-23 Septembrie a reunit 276 de oameni de știință, ingineri din sectorul construcțiilor și factori de decizie politică din 46 de țări din întreaga lume. 

Acest forum care are loc o dată la doi ani militează pentru o rețea paneuropeană de infrastructură de transport sustenabilă din punct de vedere ecologic.  Această conferință a fost prima care a avut loc într-o țară din Europa de Est, unde circumstanțele diferă substanțial de cele din țările din Europa de Vest. Vorbim aici despre evitarea fragmentării în peisaje complexe cu biodiversitate bogată și mamifere mari, spre deosebire de Occident, unde fragmentarea a avut loc deja de-a lungul secolelor și unde trebuie găsite soluții pentru defragmentare.

Conectarea oamenilor, conectarea peisajelor

Tema conferinței IENE 2022 „Conectarea oamenilor, conectarea peisajelor” („Connecting people, connecting landscapes”),  a rezonat pefect cu participanții care au asistat la peste 80 de prezentări despre studii, proiecte în desfășurare și rezultate recente provenite din toate zonele globului. 

„Diversitatea subiectelor abordate de către invitații prezenți online și în persoană a pus în perspectivă provocările pe care le înfruntăm cu toții când vorbim despre natură în contextul infrastructurii de transport. De la strategii și acțiuni pentru conservarea biodiversității aflate în calea autostrăzilor și căilor ferate europene, atât în ceea ce privește fauna cât și flora, la tehnologii noi pentru a monitoriza accidentele rutiere care implică animale sălbatice, studii din Suedia, Africa de Sud și din Nepal sau Statele Unite ale Americii, am avut reprezentanți care și-au împărtășit munca și descoperirile cu speranța că putem schimba în bine viitorul tuturor”, ne spune Ioana Ismail, managerul proiectului SaveGREEN, WWF România.  

Dezvoltarea economică și infrastructura gri în creștere în sud-estul Europei a reprezentat un punct cheie în discuțiile care au avut loc în timpul conferinței. Elaborarea de metodologii de evaluare a coridoarelor ecologice și strategii de colaborare pentru a diminua prezența ursului brun de-a lungul autostrăzilor propuse în România sunt doar două dintre temele abordate.

Cristian Remus Papp, specialist în carnivore mari, coridoare ecologice și arii protejate WWF România, a vorbit în cadrul Conferinței Internaționale IENE 2022 despre menținerea conectivității ecologice la noi în țară printr-o abordare integrată și participativă. 

„Încercăm să sensibilizăm și implicăm în discuție toate părțile interesate, de la sprijinului pe care îl pot oferi comunitățile locale, ale căror nevoi sunt uneori ignorate când este vorba despre o construcție nouă, la gestionarii faunei sălbatice și silvicultori, biologi, ingineri, autorități locale și politicieni”, Cristian Papp. 

Alte workshopuri interesante din cadrul conferinței, au fost,  de exemplu, despre o metodologie inovatoare pentru evaluarea conectivității funcționale, condusă de Agenția austriacă de mediu, și un atelier de lucru privind dificultățile de integrare a coridoarelor ecologice în planificarea unei autostrăzi care atinge situri Natura 2000 din zona pilot Târgu Mureș – Târgu Neamț a proiectului SaveGREEN de către EPC Consulanță de mediu.

Cooperare pe toate planurile

Pentru a facilita cooperarea între sectoarele relevante (transporturi, protecția naturii, agricultură, silvicultură, gestionarea apei, gestionarea vânatului, turism, amenajare teritorială etc.) în vederea elaborării de soluții pentru integrarea biodiversității în infrastructura de transport s-au organizat workshop-uri hibride, atât live cât și online. 

Atelierul dinamic propus de membrii poiectului SaveGREEN, care se desfășoară în opt zone pilot din văile Munților Carpați, Alpi și Balcani, două chiar în România, a urmărit să pună în lumină dificultățile de implicare a părților interesate atunci când se abordează subiectul conectivității ecologice. 

„Stabilirea unui consens la nivel transnațional și multisectorial cu privire la rolul conectivității ecologice în bunăstarea omenilor și naturii este esențial pentru a putea realiza progresele dorite și evolua într-o manieră care nu ne va dăuna în viitor. Trebuie să învățăm unii de la alții și să ne aliem pentru binele comun fiindcă fără biodiversitate nu putem avea o existență sigură și sănătoasă, cu sau fără autostrăzi”, menționează Ioana Ismail, managerul proiectului SaveGREEN, WWF România. Acest workshop, precum și celelalte 15 organizate pe parcursul a două zile de conferință cu siguranță au sprijinit participanții să identifice soluțiile tehnice sau organizaționale necesare pentru a atinge traiectoriile viitoare dorite”, adaugă Ioana Ismail. 

Realitatea din teren

Pe lângă cele trei ateliere de lucru găzduite de echipa SaveGREEN în cadrul cărora echipa a putut prezenta realizările proiectului până în prezent a organizat una dintre cele patru excursii care au avut loc în teren. 

Participanții au explorat zona pilot din Valea Mureșului, un peisaj complex, important atât din punct de vedere economic, cât și al biodiversității unde au traversat un ecoduct și au interacționat cu un păstor care folosește podul verde pentru oile sale.  

Excursia a evidențiat diferite aspecte ale conectivității la nivel de peisaj și importanța cooperării diferite factorii cheie din sectorul de transport, silvicultură, agricultură, gestionarea apei, vânătoare, turism, gestionarea deșeurilor și ariilor protejate în contextul în care planurile noii autostrăzi Lugoj-Deva sunt în plină desfășurare.

Discuțiile s-au axat pe probleme și soluții practice în cadrul unuia dintre cele mai importante coridoare ecologice regionale din Europa, cel dintre Carpații Meridionali și Munții Apuseni. 

Sustenabilitatea infrastructurii de transport

Nevoia urgentă de cooperare pentru a asigura sustenabilitatea infrastructurii de transport și pentru a integra biodiversitatea în sectorul transporturilor prin intermediul planificării integrate se regăsește în declarația Conferinței Internaționale IENE 2022 care este susținută de participanții săi și de 400 de experți din rețeaua IENE. Această declarație invită părțile interesate să împărtășească cele mai recente cunoștințe și să le adapteze la nivel local și să accepte conectivitatea ecologică precum obiectiv-cheie de lungă durată pentru a evita fragmentarea peisajului în toate activitățile de dezvoltare. 

„După mai bine de 2 ani de pandemie de COVID-19, Conferința IENE 2022 de la Cluj Napoca a oferit sectoarelor implicate în infrastructură și ecologie o ocazie extrem de necesară, fructuoasă și mult apreciată de a face schimb de noi informații din cele mai recente cercetări științifice, de a învăța din experiențele de lucru ale celorlalți și de a închega noi conexiuni”, spune Christophe Janz, project assistant SaveGREEN, WWF-Central and Eastern Europe. 

Conferința a fost co-organizată de USAMV Cluj-Napoca, Asociatia Zarand, WWF România, Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu proiectele DTP SaveGREEN, Horizon 2020 BISON și cu inițiativele GreenWeb și Transport4Nature.

Rețeaua IENE „Infrastructură și ecologie în Europa”

IENE (Infrastructure & Ecology Network Europe) a fost înființată în 1996, iar misiunea sa este de a promova schimbul de cunoștințe, de experiență și de bune practici în ceea ce privește infrastructura de transport paneuropeană sigură și durabilă. Această rețea independentă are peste 400 de membri, constând în practicieni, cercetători, ingineri, factori de decizie și operatori de infrastructură. IENE funcționează ca un forum internațional și interdisciplinar care sprijină cooperarea transfrontalieră în materie de cercetare, planificare, proiectare, construcție și mentenanță a infrastructurii de transport și de conservare a biodiversității.

O dată la doi ani, rețeaua IENE organizează o conferință internațională pentru a prezenta cercetările de ultimă oră, a identifica problemele și aspectele urgente, a discuta soluții eficiente și a defini activitățile viitoare în domeniul cercetării biodiversității și al infrastructurii de transport.

Proiectul SaveGREEN „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunarii” are loc în 8 zone pilot din Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Ucraina, România și Bulgaria, este o continuare necesară a proiectelor TransGREEN și ConnectGREEN desfășurate în anii trecuți și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Ioana Ismail, Manager proiect SaveGREEN, WWF-România, [email protected] +40 723.332.543
Bianca Ștefănuț, Specialist comunicare, WWF-România, [email protected], +40 730.098.722

Aflați mai multe despre importanța coridoarelor ecologice

Află mai multe despre Conferința Internațională IENE 2022

Urmăriţi acțiunile tuturor partenerilor pe pagina Interreg a proiectului SaveGREEN

Scroll to Top