LIFE_Flag

Anunţ de achiziţie în proiectul LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe)

Asociația WWF România – partener în implementarea proiectului LIFE SWIPE –  Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe („Instrumentarea cu succes a cazurilor de infracționalitate cu specii sălbatice în Europa”) dorește să achiziționeze, în cadrul acestui proiect,  servicii de consultanţă juridică în scopul obţinerii unei analize sistematice şi detaliate a cadrului legislativ naţional privind incriminarea în legislația națională a activităților ilegale contra speciilor de faună sălbatică, infracțiuni și contravenții, precum și practica judiciară relevantă.

Beneficiarul serviciului: WWF România
Tipul subcontractării: Servicii

În acest scop vă rugăm să ne trimiteți o ofertă tehnică și financiară, în conformitate cu termenii de referință anexați. Termenul limită pentru trimiterea ofertei dvs. (tehnică şi financiară) este 11 decembrie 2020, ora 17:00. Așteptăm ofertele fie pe e-mail [email protected], fie prin poștă: Asociația WWF România, Bd. Tudor Vladimirescu nr.29, sector 5, cod 050881, București, România în atenţia: Andreea Danciu, asistent proiect.

Scroll to Top