Dezvoltarea unei tranziții energetice prietenoase cu natura

Un raport în premieră al WWF și al Boston Consulting Group (BCG) prezintă riscurile și beneficiile potențiale ale unei treceri rapide la energia regenerabilă pentru oameni și natură.

O transformare majoră a sistemului nostru energetic global este crucială pentru a asigura un viitor mai sigur și locuibil. Un nou raport al WWF și al BCG oferă o ilustrare clară și tangibilă a diferențelor clare dintre o transformare rapidă către acest viitor al energiei regenerabile și un viitor reticent în a lăsa în urmă combustibilii fosili.

Raportul, intitulat „Building a Nature-Positive Energy Transformation” (Dezvoltarea unei tranziții energetice prietenoase cu natura), estimează impactul global al unei tranziții energetice prin intermediul a 30 de parametri cheie în opt domenii de impact: calitatea aerului, calitatea apei, ecosistemele și biodiversitatea, amprenta teritorială, utilizarea apei, râuri cu flux liber, societate și bunăstare umană și minerit. Rezultatele demonstrează că, în ceea ce privește acești parametri, o tranziție la energie regenerabilă este semnificativ superioară.

NPET - Raport WWF BGG

 

Principalele constatări includ:

  • Un sistem energetic alimentat cu energie din surse regenerabile se va dovedi semnificativ mai bun pentru o serie de parametri – de 2-16 ori mai bun – pentru natură și oameni. Transformarea rapidă a sistemului nostru energetic va avea un impact pozitiv asupra unei serii de resurse-cheie, inclusiv asupra calității aerului și a apei, a sănătății umane, a biodiversității și a ecosistemelor.
  • Cele mai mari diferențe sunt în ceea ce privește zonele minate în mod activ, impactul asupra calității aerului și a apei, pierderea biodiversității, terenurile pierdute și degradate din cauza impactului climatic, riscul de sărăcie, expunerea la penuria cronică de apă, schimbările de ecosistem, stresul termic și riscul de inundații. Aceste rezultate îmbunătățite sunt posibile în mare parte datorită dezafectării minelor de cărbune, reducerii arderii combustibililor fosili și reducerii impactului schimbărilor climatice în viitorul tranziției rapide.
  • Se estimează că se vor crea de două ori mai multe locuri de muncă în cadrul unei transformări rapide, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra forței de muncă.
  • Reducerea frecvenței și intensității dezastrelor cauzate de schimbările climatice va economisi 2 trilioane de dolari pe an în ceea ce privește daunele aduse infrastructurii.
  • Tranziția regenerabilă ar putea impune cerințe suplimentare privind utilizarea apei, amprenta terenurilor și râurilor, dar raportul prezintă strategii pentru a evita sau a minimiza în mod dramatic aceste riscuri.
  • Deși cererea de minerale esențiale va crește, suprafața de teren afectată de minerit va scădea într-un viitor alimentat de surse regenerabile, în comparație cu un viitor alimentat în mare parte de combustibili fosili.
  • Într-un viitor alimentat cu combustibili fosili, suprafața de teren pierdută din cauza inundațiilor, a deșertificării și a incendiilor va fi considerabil mai mare decât amprenta lăsată de dezvoltarea energiei regenerabile.De

Descarcă raportul

Raportul, intitulat „Building a Nature-Positive Energy Transformation” a constatat că, din cei 30 de parametri sociali, socioeconomici și de mediu evaluați, o tranziție rapidă către energia regenerabilă este mult mai bună pentru 27 dintre aceștia.

Scroll to Top