Monitorizare FSC

Succesul implementării FSC în România depinde de gradul de implicare a factorilor interesati/afectati

WWF România a realizat un studiu care arată că succesul implementării sistemului de certificare forestieră FSC® (Forest Stewardship Council) depinde în mod direct de nivelul de implicare a factorilor interesați/afectați.

Altfel spus, certificarea FSC® poate să facă diferența doar atunci când aceștia se implică activ, la rândul lor, în întreg procesul. Scopul final este o mai bună funcționare a certificării pădurilor în România, în sensul promovării unui management forestier responsabil.

Certificarea creează cadrul unui dialog structurat între administratorii de păduri si factorii afectați/interesați. Pentru o implicare constructivă, trebuie depuse eforturi considerabile de ambele părți: primii să susțină creșterea capacității factorilor interesați/afectați de a se implica activ, iar aceștia din urmă să își asume responsabilitatea și efortul de a analiza toate informațiile disponibile legate de planul de management, respectiv cerințele standardelor de certificare” – Șerban Niculescu, expert păduri la WWF România.

Studiul WWF reprezintă o monitorizare a modului și a nivelului de implicare a factorilor interesați în procesul de certificare a managementului forestier FSC, în scopul identificării principalelor provocări legate de implicarea adecvată a acestora și a identificării celor mai bune soluții pentru creșterea capacității lor de a se implica activ și eficient.

Contextul actual din România, definit de lipsa unei viziuni coerente privind politicile forestiere naționale, supra-politizarea, supra-reglementarea, lipsa unor mecanisme financiare de compensare a proprietarilor cărora le sunt impuse restricții pentru ocrotirea valorilor de mediu sau sociale sau lipsa unei infrastructuri adecvate pentru administrarea pădurilor, creează probleme majore în gestionarea acestei resurse naturale extrem de valoroase, pădurea.

Luând în considerare acest context, este important să ne gestionăm așteptările si să recunoaștem că doar certificarea FSC, de una singura, nu poate proteja pădurile României. Prin urmare, sunt necesare o varietate de politici forestiere și strategii de conservare.

Cu toate ca FSC nu este panaceul pentru a rezolva toate problemele legate de actuala criză forestieră, credem în eficiența mecanismelor voluntare de promovare a practicilor responsabile care asigură implicarea comunităților locale și a tuturor celor interesați, în dezvoltarea strategiilor de management și evaluarea modului de gospodărire a pădurilor. Pentru aceasta sunt necesare îmbunătățiri continue pentru a întări modul de funcționare a certificării FSC. În acest sens, primul și cel mai important pas este calea unei implicări pro-active și constructive a tuturor factorilor interesați relevanți.

Un alt aspect ce reiese din studiul WWF este că certificarea FSC® a pădurilor este percepută ca având un impact real, pozitiv în susținerea unui management forestier responsabil în România. Pentru o mai bună funcționare, în sensul creșterii eficienței acestor mecanisme voluntare, este esențială creșterea nivelului de implicare a factorilor interesați/afectați pe parcursul întregului proces, prin: dezvoltarea strategiilor de management coordonată de administrația silvică, a mecanismelor de soluționare a doleanțelor și sesizărilor, precum și a procesului de evaluare /auditare independentă realizat de organismul de certificare.

Foto: Radu Vlad

Scroll to Top