„Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț între trecut și viitor ”

Logo finantator POIM

Comunicat de presă

„Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț între trecut și viitor

În cadrul vizitei în teren cu jurnaliști și influenceri din Maramureș, organizată în data de 17 iulie 2020 a avut loc prezentarea rezultatelor și obiectivele proiectului “Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț”. Vizita a debutat cu un atelier de lucru în cadrul căruia au fost discutate punctele esențiale din cadrul planului de management. Astfel participanții au putut să afle care sunt etapele elaborării unui plan de management, măsurile de management propuse pentru menținerea și îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile și habitatele identificate în sit  și despre importanța ariei protejate ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț atât din punctul de vedere al biodiversității, cît mai ales pentru comunitate. După workshopul ținut de către experții WWF România participanții la eveniment, împreună cu echipa WWF România au mers în Codrii Seculari de la Strîmbu Băiuț unde au putut să observe o parte din bogăția zonei și serviciile ecosistemice pe care le oferă această arie protejată. Însă, cel mai important, au putut să fie martori la o  paralelă trecut-viitor, prin comparația făcută între locul unde s-a aflat fosta mină cu beneficiile oferite de Codrii Seculari. Această paralelă trecut-viitor arată nevoia clară de conservare a valorilor naturale și culturale din zonă,  și întelegerea aspectelor de conservare a naturii și managementul ariilor protejate corelate cu activitățile socio-economice din aceste areale.

Poiana Botizii

Proiectul a fost demarat la mijlocul lunii septembrie 2018 în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț. Planul de management realizat în cadrul proiectului reprezintă documentul strategic care stă la baza managementului sustenabil al ariei protejate. În urma analizelor din teren sunt propuse în detaliu operațiunile și acțiunile obligatorii pentru atingerea scopului principal: de protejare și conservare a biodiversității, puse într-un context armonizat, în vederea îndeplinirii nevoilor de dezvoltare socio-economica a comunităților locale.

Obiectivul principal al ariei naturale protejate îl constituie conservarea unor ecosisteme forestiere virgine/cvasivirgine primare cu amestecuri de molid-brad-fag aflate într-un stadiu de echilibru dinamic, cu structuri complexe, pluriene cu exemplare care ating limita fiziologică. Ecosistemele vizate reprezintă eșantioane ale habitatelor naturale existente în regiune cu valoare de model primar, unice în zona Munţilor Carpaţi.

Strambu Baiut

Aceste ecosisteme forestiere au un rol esențial în păstrarea identității culturale a comunităților locale, în Maramureș existând o adevărată „civilizație a lemnului”. Istoria, filozofia de viață, cultura și tradițiile comunităților locale din aceste zone sunt legate de pădurea care le adăpostește. Numai pătrunzând misterele acestor păduri naturale care odinioară acopereau marea majoritate a teritoriilor vom putea înțelege care a fost sursa de inspirație, materie și energie în viața comunităților locale de-a lungul istoriei.

 

Proiectul se desfășoară pe o durată de 30 de luni și are o valoare totală de 2.863.045,43 lei din care valoarea nerambursabilă reprezintă 2.862.872,47 lei.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe informații putem fi contactați:

Miradona Krizbai – Specialist comunicare WWF-România, [email protected], +40 736 630 705

Călin Ardelean – Expert tehnic WWF-România, [email protected], +40 735 317 548

Scroll to Top