Anunţ de achiziţie în proiectul “Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”

Asociația WWF România, cu sediul in Bucuresti, B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 29, pentru biroul Reșița, Str. Furnalelor, Nr. 12, Jud. Caraș Severin – partener în implementarea proiectului ,,Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat“ – proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, dorește să achiziționeze, în cadrul acestui proiect, servicii de organizare evenimente, respectiv: asigurare sală pentru desfășurarea activităților și logistica necesară, transport necesar pentru participanții externi, cazare și catering pe perioada desfășurării evenimentelor.

Beneficiarul serviciului: WWF România
Tipul subcontractării: Servicii

În acest scop, vă rugăm să ne trimiteți o ofertă tehnică și financiară, în conformitate cu termenii de referință anexați. 

Ofertele pot fi depuse:

  • prin poștă sau curier, la sediul WWF ROMÂNIA, Biroul Reșița, Str. Furnalelor, Nr.12, Jud Caraș Severin 
  • electronic, pe e-mail: [email protected]

Termenul limita de depunere: 09.05.2022, ora: 12:00

Relații suplimentare se pot obține la sediul WWF România, biroul Reșița, Str. Furnalelor, Nr. 12, pe e-mail: [email protected] sau la telefon: 0744 918 440.

Anexe:

  1. Anunț achizitie evenimente
  2. Caiet de sarcini – Achiziţia serviciilor de organizare evenimente
  3. Declarație conflict de interese
Scroll to Top