Un Pas Semnificativ în Conservarea Biodiversității

Logo finantator POIM

Comunicat de presă

Baia Mare, 22 ianuarie 2024

Un Pas Semnificativ în Conservarea Biodiversității: a fost aprobat Planul de Management pentru Situl de Importanță Comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț

WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură), în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț, anunță că Planul de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, sub numărul 3391/29.12.2023 și publicat în Monitorul Oficial.

Această aprobare reprezintă un pas semnificativ în direcția conservării și protecției durabile a uneia dintre cele mai prețioase arii naturale protejate din țară. Situl de importanță comunitară Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț este recunoscut pentru biodiversitatea sa remarcabilă și pentru rolul său vital în menținerea proceselor naturale din ecosistemelor de pădure atât la nivel națonal cât și internațional prin includerea sa în Patrimoniul Mondial Unesco.

Prin elaborarea Planului de Management, WWF-România, Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț urmăresc să asigure o gestionare sustenabilă a resurselor naturale, protejând în același timp speciile rare și habitatele unice ale acestor păduri din inima Maramureșului.

Principalele puncte ale Planului de Management includ:

  1. Conservarea Habitatelor Sensibile: Se propun măsuri specifice pentru conservarea habitatelor esențiale pentru biodiversitate, contribuind la menținerea unui mediu natural sănătos.
  2. Monitorizare și Evaluare Continuă: Se instituie un sistem robust de monitorizare pentru a evalua impactul măsurilor implementate și pentru a adapta planul în consecință.
  3. Angajamentul Comunității: Se încurajează implicarea comunității locale în eforturile de conservare, promovând educația ecologică și conștientizarea.
  4. Măsuri de Protecție împotriva presiunilor și amenințărilor: Se identifică și se abordează amenințările potențiale la adresa sitului, inclusiv impactul antropic.

WWF-România, Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț exprimă recunoștința lor față de colaboratorii, specialiștii și comunitatea locală care au contribuit la elaborarea acestui plan cu viziunea de a proteja și păstra această comoară naturală.

Prin emiterea acestui act normativ (Ordin de Ministru), Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț se îndreaptă către un viitor mai sustenabil, în care frumusețea și diversitatea lor naturală vor fi păstrate pentru generațiile viitoare.

Strambu Baiut

Despre proiect:

Proiectul a fost demarat la mijlocul lunii septembrie 2018 în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț. Planul de management realizat în cadrul proiectului reprezintă documentul strategic care stă la baza managementului ariei protejate deopotrivă pentru natură și oameni. În urma analizelor din teren sunt propuse în detaliu operațiunile și acțiunile obligatorii pentru atingerea scopului principal: de protejare și conservare a biodiversității, puse într-un context armonizat, în vederea îndeplinirii nevoilor de dezvoltare socio-economică a comunităților locale.

Obiectivul principal al ariei naturale protejate îl constituie conservarea unor ecosisteme forestiere virgine/cvasivirgine primare cu amestecuri de molid-brad-fag aflate într-un stadiu de echilibru dinamic, cu structuri complexe, pluriene cu exemplare care ating limita fiziologică. Ecosistemele vizate reprezintă eșantioane ale habitatelor naturale existente în regiune cu valoare de model primar, unice în zona Munţilor Carpaţi.

Aceste ecosisteme forestiere au un rol esențial în păstrarea identității culturale a comunităților locale, în Maramureș existând o adevărată „civilizație a lemnului”. Istoria, filozofia de viață, cultura și tradițiile comunităților locale din aceste zone sunt legate de pădurea care le adăpostește. Numai pătrunzând misterele acestor păduri naturale care odinioară acopereau marea majoritate a teritoriilor vom putea înțelege care a fost sursa de inspirație, materie și energie în viața comunităților locale de-a lungul istoriei.

Proiectul, desfășurat pe o durată de 72 de luni dintre care 24 de luni a durat aprobarea acestuia de către instituțiile abilitate, a avut o valoare totală de 2.863.045,43 lei din care valoarea nerambursabilă a fost 2.862.872,47 lei.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe informații putem fi contactați:

Miradona Krizbai – Specialist comunicare WWF-România, [email protected], +40 736 630 705

Călin Ardelean – Expert tehnic WWF-România, [email protected], +40 735 317 548

 
Scroll to Top