Invitație de participare cu ofertă la achiziția de servicii de consultanță

Asociația WWF-România vă invită să participați cu o ofertă pentru achiziția serviciilor de consultanță din cadrul proiectului Merlin. (Analiza capacității sectorului asigurărilor în domeniul Serviciilor bazate pe Natură și revizuirea politicilor relevante de gestionare a resurselor naturale pentru a evalua incluziunea Soluțiilor bazate pe Natură)

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie structurată potrivit termenilor de referință anexați prezentei invitații.
Data limită de primire a ofertelor și întrebărilor de clarificare este 5 ianuarie 2024, ora 17:00 prin email, la adresa [email protected] sau prin curier la adresa Asociația WWF-România, Str. Delea Nouă, nr. 36, București, România. Tel: +4021 317 49 96 / Fax: +4021 317 49 97.

Firma declarată câștigătoare de către echipa de evaluare va primi prin email invitația de a semna contractul de prestări servicii, până la data de 9 ianuarie.

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Camelia Ionescu, [email protected].

Scroll to Top