Sanchez-Lope_WWF

Anunţ de achiziţie în proiectul LIFE EuroLargeCarnivores

Invitație pentru participarea la contractarea serviciului Serviciu de documentare și realizare pliante informative pentru jurnaliști (portofoliu media), referitoare la populațiile de carnivore mari și coexistența cu acestea, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea coexistenței dintre oameni și carnivore mari în Europa prin comunicare și cooperare transfrontalieră” (EUROLARGECARNIVORES)

WWF Programul Dunăre-Carpați România, cu sediul în Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29, Sector 5, București, vă invită să participați la contractarea serviciului mai sus menționat prin elaborarea și transmiterea unei oferte tehnice în acest sens și a unei propuneri financiare, în conformitate cu termenii de referință anexați mai jos.

Data limită pentru trimiterea ofertei este 20 iulie 2020, ora 16:00. Oferta se poate trimite prin e-mail la adresa: [email protected]
Pentru informații suplimentare cu privire la acest proiect, contactați: Gavril Marius Berchi, [email protected], tel. 0736 377 517.

Activitatea B.8
Numărul proiectului: LIFE16 GIE/DE/000661
Beneficiarul serviciului: WWF Programul Dunăre-Carpați România
Tipul subcontractării: servicii

Scroll to Top