RENewLand 

RENewLand

Proiectul ne permite să abordăm lacunele critice în materie de cunoștințe și de procese în desemnarea zonelor terestre de accelerare a proiectelor de energie din surse regenerabile. Cu accent pe energia eoliană și solară terestră în România, Bulgaria și Ungaria, inițiativele noastre valorifică experiența internațională în planificarea spațială a energiei regenerabile, având în centru oamenii și natura.

Situația în România

  • În România, introducerea unei noi Legi a Energiei în 2023, cu prevederi privind simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia eoliană și solară, a fost un câștig pentru sectorul energiei regenerabile și pentru procesul de decarbinizare a economiei. Legea va include, de asemenea, dispoziții privind Contractele pentru Diferență și Acordurile de Achiziție de Energie. De asemenea, România a eliminat recent necesitatea unor planuri urbanistice zonale pentru proiectele de energie regenerabilă. Dar relaxarea prevederilor legislative nu ar trebui să însemne abuz sau impact negativ asupra naturii și a comunităților locale.
  • Unul dintre punctele cheie ale proiectului este abordarea riscurilor asociate cu planificarea deficitară, în special în ceea ce privește comunitățile locale și habitatele naturale. În România, ne vom concentra pe zona platoului Hârtibaciului, care este bogată în zone protejate, inclusiv situri Natura 2000, și care necesită o planificare complexă pentru a evita impactul negativ asupra biodiversității. Prin încurajarea unei abordări multisectoriale, proiectul urmărește să se asigure că desemnarea siturilor este aliniată principiilor științifice și durabile, atenuând riscurile pentru biodiversitate, gestionând așteptările sociale și îndeplinind obiectivele privind energia regenerabilă. Proiectul urmărește să crească gradul de conștientizare în societate și să sprijine planificarea inteligentă a utilizării terenurilor, concentrându-se pe planificarea integrată a spațiului ca o componentă-cheie în realizarea unui viitor net-zero prin intermediul energiei regenerabile.
  • Vom porni de la experiența altor țări, vom promova dialogul între mai multe părți interesate și mai multe sectoare, vom unifica abordările privind amenajarea integrată a teritoriului și vom pune în aplicare aceste strategii în regiuni pilot. Activitățile proiectului includ, de asemenea, promovarea unor politici publice specifice și o comunicare eficientă cu toate părțile interesate pentru a obține sprijin pentru dezvoltarea durabilă a energiei solare și eoliene în acord cu nevoile naturii și ale oamenilor.
RENewLand thin header

Contextul european

  • Pentru a atinge obiectivele ambițioase stabilite prin inițiativa REPowerEU, statele membre europene trebuie să facă față unor provocări semnificative care împiedică accelerarea durabilă a implementării energiei regenerabile. Europa se confruntă cu un moment critic în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale în materie de energie regenerabilă, care necesită eforturi fără precedent. Din nefericire, situația actuală a energiei regenerabile în Europa relevă deficiențe în politicile naționale, doar România transpunând integral REDII.
  • Planurile Naționale în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) ale României, Bulgariei și Ungariei nu ating nivelul necesar de producție de energie din surse regenerabile, evidențiind un decalaj între ambiții și punerea în practică. Dependența excesivă de surse de energie nesustenabile, cum ar fi energia hidro și biomasa, complică și mai mult tranziția. Planificarea deficitară a proiectelor solare, care duce la probleme de capacitate a rețelei și la alte efecte negative asupra habitatelor și biodiversității, exacerbează provocările.
  • În plus, absența strategiilor de regionalizare și a unei planificări spațiale inteligente în România, Ungaria și Bulgaria, împreună cu scepticismul experților și opoziția publicului, reprezintă un obstacol semnificativ în calea atingerii obiectivelor privind energia regenerabilă. Distribuția ariilor protejate și a speciilor de păsări intensifică preocupările, necesitând un efort cuprinzător și coordonat pentru a depăși aceste obstacole și a accede spre un viitor energetic durabil.
EUKI_RENewLand-key topics

Începutul proiectului: 01.11.2023

Sfârșitul proiectului: 31.12.2025

Lider de proiect: Energy Policy Group România

Partenerii proiectului: WWF-Ungaria, WWF-Bulgaria, WWF-România, EPG România

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU recunosc, în esență, interdependența și natura interconectată a tuturor acțiunilor noastre. Toate sectoarele trebuie să se unească, organismele guvernamentale, organizațiile non-profit, fiecare individ și fiecare întreprindere, pentru a contribui la urmărirea colectivă a dezvoltării durabile. RENewLand reprezintă o oportunitate de a lucra și de a ne dezvolta împreună într-un mod mai rapid, mai ecologic și mai echitabil.

Proiectul își propune:

  • Să încurajeze colaborarea și să insufle încredere între experții naționali prin facilitarea schimbului de cunoștințe, schimbul de experiență și implicarea în planificarea și poziționarea comună în ceea ce privește identificarea și desemnarea zonelor de interes pentru energia regenerabilă terestră.
  • Îmbunătățirea înțelegerii mecanismelor de guvernanță referitoare la planificarea spațială integrată și la procesul decizional pentru zonele de accelerare în domeniul energiei regenerabile. Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea de bune practici și metodologii aplicabile în țările participante la proiect și prin consolidarea capacităților experților și autorităților naționale.
  • Prezentarea abordărilor și mecanismelor de planificare spațială integrată a energiei regenerabile prin demonstrații practice în regiuni pilot. Ne concentrăm pe transpunerea conceptelor teoretice în rezultate tangibile pentru o planificare spațială eficientă a energiei regenerabile.
  • Creșterea nivelului de conștientizare în rândul opiniei publice cu privire la căile către un viitor net-zero și la componentele esențiale ale succesului, bazate pe o planificare spațială integrată. Ne propunem să diseminăm informații și să încurajăm înțelegerea strategiilor privind energia regenerabilă pentru o societate durabilă și conștientă de mediu.

INFORMAȚII ȘI MATERIALE UTILE

Recomandările WWF pentru viitorul Ghid aferent desemnării zonelor de accelerare (solar și eolian).

Pe 23 februarie 2023 am trimis recomandările noastre către Comisia Europeana în cadrul Call for evidence pentru viitorul Ghid aferent desemnării zonelor de accelerare (solar și eolian).

În cadrul eforturilor de accelerare a implementării surselor de energie regenerabilă, WWF subliniază importanța planificării strategice și a unor cadre de reglementare solide.

Dorim stabilirea unor zone de protecție ca pas principal în procesul de planificare, în special în locațiile în care nu există date privind biodiversitatea, și investiția în cartografierea zonelor bogate în biodiversitate pentru a informa procesul decizional.

În plus, recomandările noastre pledează pentru prioritizarea instalațiilor solare pe clădirile publice, asigurarea unor distanțe minime față de așezările umane pentru parcurile eoliene și luarea în considerare a precedentelor juridice privind impactul asupra biodiversității.

Prin consolidarea capacităților administrative ale autorităților de autorizare și prin aderarea la criterii cuprinzătoare de durabilitate, UE poate avansa în mod eficient în realizarea obiectivelor sale de tranziție energetică, protejând în același timp resursele naturale și biodiversitatea.

Proiectul EUKI RENewLand se desfășoară în perioada noiembrie 2023- decembrie 2025 și este implementat de Energy Policy Group Romania, Centre for Energy Research din Ungaria,  și birourile WWF din România, Ungaria și Bulgaria, cu sprijinul Ministerului Mediului din Germania, prin programul European Climate Initiative (EUKI). Opiniile prezentate în această pagină sunt responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK).

FĂ PARTE DIN GRUPUL DE FACEBOOK
SOLUȚII ALTERNATIVE PRIVIND ENERGIA

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole despre păduri

PNIESC consultari publice

Propunerile organizațiilor de mediu pentru revizuirea Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice

Consultările publice pentru revizuirea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) s-au încheiat pe 15 martie. Organizațiile de mediu au propus, printre altele, creșterea ponderii de energie regenerabilă la 41%, introducerea de ținte, politici și măsuri concrete pentru reducerea fenomenului de sărăcie energetică și revizuirea proiectelor pe bază de combustibili fosili.

Citește mai multe
Scroll to Top