WWF România salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a întoarce în Parlament Legea de adoptare a OUG 81/ 2021

WWF România, alături de alte ONG-uri din domeniu, a contestat, încă de la început, forma actuală a legii, adoptată de Camera Deputaților în data de 15 decembrie 2021, subliniind lacunele și implicațiile acesteia. 

Legea de adoptare a OUG 81/ 2021, nu ar fi ajutat nici comunitățile locale, nici ursul și ar fi lăsat loc unor posibile abuzuri, concluzie întărită acum chiar de cererea de reexaminare a președintelui României.

Legea nu trebuie să prevadă extinderea intervențiilor în extravilan și nu trebuie votată până când nu se modifică și îmbunătățește, în urma unui dialog transparent cu toate părțile interesate și luându-se în considerare argumentele prezentate de acestea.

De aceea, salutăm decizia președintelui Klaus Iohannis de a trimite la reexaminare legea care aprobă metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora.

Președintele Klaus Iohannis: ”Aplicarea legii în forma transmisă la promulgare poate genera riscul apariției unor abuzuri”

„Prin Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021, Parlamentul a eliminat însă sintagma „în intravilanul localităților” atât din titlul, cât și din cuprinsul ordonanței de urgență, lărgind astfel sfera de aplicare a metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun atât pentru intravilanul, cât și pentru extravilanul localităților. 

Din această perspectivă, apreciem că extinderea ariei de aplicare a măsurilor de intervenție imediată și pentru extravilanul localităților ar fi impus circumstanțieri, proceduri clare, criterii obiective, precum și instituirea unui control și a unor responsabilități corelative din partea autorităților din domeniul mediului. În absența acestora, aplicarea legii în forma transmisă la promulgare poate genera riscul apariției unor abuzuri”, susține președintele.

„Revine Parlamentului sarcina de a găsi un just echilibru între protejarea dreptului la viață și integritate fizică a persoanelor, pe de-o parte, și prevenirea atacurilor săvârșite de către animale sălbatice ce aparțin unor specii protejate, pe de altă parte, prin soluții legislative care să asigure un climat de siguranță în comunitățile direct afectate, dar să contribuie și la protejarea acestor specii”, se arată în cererea de reexaminare.

În forma votată de Parlament, OUG 81/2021 nu garantează că numărul și magnitudinea conflictelor cu urșii vor scădea

Uciderea exemplarelor problemă de urs prin împușcare poate fi o soluție eficientă pe termen scurt, la nivel local, dar trebuie obligatoriu completată și cu acțiuni eficiente care să prevină urșii să se obișnuiască cu oamenii.

Ordonanța de Urgență 81/2021 adoptată pe data de 21 iulie 2021 de către Guvernul României pentru intervenția de urgență în cazul atacurilor urșilor ridică multe semne de întrebare și probleme legate atât de fundamentarea ei, cât mai ales de lanțul decizional și de riscurile pe care le pot ridica intervențiile în intravilan pentru populația locală. 

Fundamentarea OUG nu se bazează pe date și statistici robuste și nu include punctul de vedere al experților în conservarea speciei.

Legea de adoptare a OUG 81/2021 se referea, inițial, strict la intervențiile în intravilan, însă în forma finală votată intervențiile au fost extinse și în extravilan
Deputaţii au eliminat, în comisii, prevederea privind intravilanul localităţilor. Aceștia au justificat modificarea adusă textului motivând că este necesară intervenţia şi în zonele din afara localităţilor, în condiţiile în care atacurile urșilor au loc şi la stâni, pe poteci sau în cantoane silvice.

Considerăm că această măsură nu este legală, pentru că nu se regăsește în forma aprobată de Senat și ar însemna o nerespectare a principiului constituțional al bicameralismului. 

În plus, deturnează însuși principiul intervenției în situații de urgență pe care a fost construită OUG 81/2021 și ar avea numeroase efecte negative asupra populației de urs brun, facilitând împușcarea unor exemplare trofeu care să nu fie problematice pentru comunitățile locale sau turiști. 

Lipsa marcării și, în general, a monitorizării exemplarelor problematice de urs poate duce la diverse abuzuri așa cum a și fost demonstrat (cazul ursului Arthur), ceea ce ar adânci și mai mult problemele legate de gestionarea populației de urși în acest moment. WWF subliniază încă odată faptul că intervențiile trebuie să vizeze urșii habituați care intră în localități.

Scroll to Top