BioJust

BioJust

Sprijinirea gospodăriilor vulnerabile, dependente de combustibil solid, în tranziția către emisii reduse și cu cerere redusă de energie, în conformitate cu ambiția mai mare a programului European "Fit for 55", în Bulgaria, Ungaria și România, cu ajutorul unor măsuri și rezultate replicabile.

Situația în România

 • În România, peste 3,5 milioane de gospodării folosesc biomasa, în special lemnul de foc pentru încălzire. Multe dintre acestea sunt consumatori vulnerabili, cărora le este greu să își mențină locuințele calde prin utilizarea unor metode sustenabile. De aceea, România trebuie să adopte o abordare strategică mai clară pentru a viza sărăcia energetică.
 • Fondurile UE din cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă al României 2021-2027 nu abordează în mod direct utilizarea biomasei solide pentru încălzire în gospodăriile rurale sau sărăcia energetică. Accentul este pus pe modernizarea rețelelor termice cu combustibili fosili sau gaze naturale.
 • Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) încurajează utilizarea energiei electrice pentru încălzire, dar subvențiile prevăzute sunt disponibile pentru diverse sisteme de încălzire, inclusiv combustibili fosili, gaze naturale și lemn. Politicilor actuale le lipsește o viziune cuprinzătoare pentru a reduce utilizarea biomasei solide și pentru a aborda problema sărăciei energetice.
 • Planul național de redresare și reziliență (PNRR) include fondul „Valul renovării” pentru a spori eficiența energetică a clădirilor existente, dar nu prevede nicio măsură specifică prin care să fie abordată sărăcia energetică.
 • Comisia Europeană subliniază necesitatea ca România să ofere mai multe măsuri de combatere a sărăciei energetice și de îmbunătățire a performanței energetice în sectorul rezidențial, astfel că WWF-România depune eforturi pentru a crește angajamentul administrațiilor naționale și locale relevante de a oferi soluții concrete și urgente pentru o tranziție echitabilă și durabilă pentru gospodăriile dependente de combustibil solid.

Contextul european

 • Uniunea Europeană trebuie să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 65 % până în 2030, dar inima verde a Europei ar putea fi în pericol dacă vom exercita presiuni asupra pădurilor existente pentru a ne satisface nevoia de biomasă pentru producția de energie, astfel încât să devenim independenți de combustibilii fosili. În întreaga Europă Centrală și de Est, încălzirea pe bază de biomasă forestieră este folosită de 30-40% din populație, cu precădere de către cei mai vulnerabili consumatori, și în sobe cu eficiență scăzută, care sunt, de asemenea, responsabile în mare măsură pentru poluarea ridicată cu particule nocive. Sărăcia energetică este un adevăr dureros în regiunea Europei Centrale și de Est și afectează în special gospodăriile care sunt cele mai vulnerabile.
 • Pentru a realiza un viitor durabil, politica Uniunii Europene și la nivel național, dar și cadrul juridic, cum ar fi Planurile Naționale în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, precum și pachetul „Fit for 55” și „RePowerEU” trebuie să aibă obiective clare pentru eliminarea completă a combustibililor fosili și trebuie să ofere o cale clară către tranziția energetică a gospodăriilor vulnerabile într-un mod echitabil și urgent. Pentru a atinge aceste obiective, sunt esențiale o politică și o finanțare adecvate pentru decarbonizarea sectorială și măsuri de adaptare la schimbările climatice bazate pe natură. Este de asemenea necesară educarea și informarea populației cu privire la importanța utilizării responsabile a biomasei și a îmbunătățirii eficienței energetice a gospodăriilor.
 • WWF consideră că eșecul de a aborda problema utilizării nesustenabile a biomasei în gospodării va dăuna din ce în ce mai mult, atât naturii, cât și oamenilor, astfel că se angajează în proiectul EUKI BioJust pentru a susține tranziția justă pentru gospodăriile dependente de combustibil solid.

Persoană de contact în România

Manager de proiect

Raluca Dan: [email protected]

Printre obiectivele proiectului se numără:

 • Intensificarea angajamentului autorităților relevante din Bulgaria, Ungaria și România în ceea ce privește îmbunătățirea strategiilor naționale privind clima (PNIESC, STL & PNNR), a politicilor și a schemelor financiare care vizează eficiența energetică a gospodăriilor vulnerabile, dependente de combustibili solizi, prin elaborarea de orientări și organizarea de discuții.
 • Prin intermediul instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului, cum ar fi un ghid, soluții locale reproductibile și formare profesională, municipalitățile locale din zonele pilot vor putea aborda mai bine îmbunătățirea performanței energetice a gospodăriilor vulnerabile care depind de combustibil solid din comunitățile lor.
 • Creșterea sprijinului public pentru prioritizarea gospodăriilor și comunităților afectate la nivel strategic și local, încurajând participarea activă la punerea în aplicare a planurilor de acțiune locale, acolo unde este cazul.

Începutul proiectului: 01.11.2023

Sfârșitul proiectului: 31.12.2025

Lider de proiect: WWF-Ungaria

Partenerii proiectului: WWF-Ungaria, WWF-Bulgaria, WWF-România, Habitat for Humanity Ungaria, Habitat for Humanity Bulgaria

 

EUKI BioJust Logo Lockup web

INFORMAȚII ȘI MATERIALE UTILE

Recomandările WWF-Romania privind Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice

WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură) a trimis recomandările sale către Ministerul Energiei și Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru revizuirea direcțiilor strategice cu privire la energie și schimbări climatice pe care țara noastră se va baza până în 2030 și 2050, ținând cont și de recomandările Comisiei Europene. 

Varianta actuală a Planului Integrat în Domeniul Energiei și schimbărilor Climatice (PNIESC) propune o serie de măsuri contradictorii fără a consulta societatea civilă, împiedicând o abordare colectivă pentru prioritizarea problemelor cruciale în atingerea obiectivelor naționale în materie de climă și energie. 

WWF cere eliminarea investițiilor nesustenabile (precum proiectele hidroenergetice distructive) și promovarea surselor regenerabile prietenoase cu mediul (atât clima cât și biodiversitatea), a comunităților energetice independente, a eficienței energetice, a măsurilor reale de reducere a sărăciei energetice. 

Proiectul EUKI BioJust se desfășoară în perioada octombrie 2023- decembrie 2025 și este implementat de European Policy Group Romania și birourile WWF din România, Bulgaria și Ungaria, cu sprijinul Ministerului Mediului din Germania, prin programul European Climate Initiative (EUKI).

FĂ PARTE DIN GRUPUL DE FACEBOOK
SOLUȚII ALTERNATIVE PRIVIND ENERGIA

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole despre păduri

PNIESC consultari publice

Propunerile organizațiilor de mediu pentru revizuirea Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice

Consultările publice pentru revizuirea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) s-au încheiat pe 15 martie. Organizațiile de mediu au propus, printre altele, creșterea ponderii de energie regenerabilă la 41%, introducerea de ținte, politici și măsuri concrete pentru reducerea fenomenului de sărăcie energetică și revizuirea proiectelor pe bază de combustibili fosili.

Citește mai multe
Scroll to Top