Gârla Mare

DESCRIERE ZONĂ

La km 836 al Dunării se află zona umedă Gârla Mare, formată pe locul unui fost braț al fluviului. În anii '80, fostul braț al Dunării a fost transformat în amenajare piscicolă. După anii '90 ferma piscicolă nu a mai avut activitate la capacitate maximă, ceea ce a cauzat stufizarea bazinelor neutilizate. Fără intervenție, bazinele stufizate ar evolua către ecosisteme terestre.

Obiectivul principal al proiectului este de a crește capacitatea de stocare a apei și de a diversifica habitatele.

Suprafața impactată direct de proiect este de 400 ha.

Etapa I a proiectului a fost realizată de WWF-România și finanțată de Fundația Coca-Cola în cadrul programului „Împreună pentru Dunăre”. Lucrările implementate au constat în:

Crearea unor ochiuri de apă în stuf pentru a diversifica habitatul.

Consolidarea digurilor și înlocuirea unui stăvilar.

Creșterea capacității de transport a canalului care tranzitează ferma permite transportul unei cantități mai mari de apă către interiorul zonei umede. Surplusul de apă din Gârla Mare poate curge către balta Vrata.

Capacitatea de stocare a celor două bălți se va îmbunătăți. Factorii interesați implicați în acest proiect au fost deținătorii amenajării piscicole, deținătorii terenurilor vecine și autoritățile locale.

Etapa a II-a proiectului va fi realizată de WWF-România, în cadrul proiectului MERLIN și va consta în creșterea capacității de stocare a apei, mentenanță și monitorizare.

OBIECTIVE

  • Creșterea abundenței speciilor native de vegetație și faună
  • Creșterea suprafeței inundabile și a capacității de stocare
  • Crearea și asigurarea zonelor favorabile pentru activitățile de pescuit sportiv, observarea/ fotografierea păsărilor,

TIMELINE-UL RECONSTRUCTIEI ECOLOGICE LA GÂRLA MARE

.
Stabilirea zonei potentiale
.
Consultarea părților interesate / comunitatea locală
.
Studiu prefezabilitate

Se identifica riscuri, beneficii, discuții cu stakeholderii, aspecte juridice, costuri

.
Studiu de fezabilitate

se identifica impactul asupra mediului, impactul socio-economic, solutii tehnice, costuri

.
Elaborare proiect tehnic
.
Elaborarea altor proiecte specifice
.
Obținerea avizelor administrative
.
Implementare
.
Monitorizare
.
Mentenanta

BENEFICIARI

  • Agenția Națională pentru Pescuit si Acvacultură
  • Comunitatea locală

GALERIE FOTO

Scroll to Top