În prezent ne confruntăm cu două urgențe interdependente, cea a schimbării climei sub acțiunea factorilor antropici și cea a pierderii biodiversității, aceste crize punând în pericol bunăstarea generațiilor prezente și viitoare. Deoarece viitorul nostru depinde fundamental de biodiversitate și de un climat stabil, este esențial să înțelegem modul în care sunt legate una de alta declinul naturii și schimbările climatice.

POPULAȚIILE SPECIILOR DE FAUNĂ SĂLBATICĂ AU SCĂZUT CU 69%

Urmărind starea de sănătate a naturii pe o durată de aproape 50 de ani, Indicele Planeta Vie se comportă ca un semnal de alarmă timpuriu, monitorizând tendințele în abundența speciilor de mamifere, pești, reptile, păsări și amfibieni studiate în întreaga lume. 

În cel mai cuprinzător raport de până în prezent, ediția de față arată un declin mediu de 69% a abundenței relative a populațiilor de floră și faună sălbatică monitorizate în întreaga lume, din 1970 și până în 2018. America Latină prezintă cel mai mare declin regional pentru abundența medie a populațiilor speciilor sălbatice (94%), în timp ce populațiile speciilor dulcicole înregistrează cel mai mare declin general la nivel mondial

RELAȚIA NOASTRĂ CU NATURA SE DEGRADEAZĂ

Schimbările climatice și pierderea biodiversității nu sunt doar probleme de mediu, ci și probleme economice, de dezvoltare, de securitate, sociale, morale și etice. Țările industrializate sunt responsabile pentru cea mai mare parte a degradării mediului, dar națiunile în curs de dezvoltare sunt afectate în mod disproporționat de pierderea biodiversității. Cu toții avem un rol de jucat în construirea unei societăți prietenoase cu natura, care protejează planeta pentru sănătatea tuturor.  

VITEZA ȘI MAGNITUDINEA SCHIMBĂRII

Bunăstarea noastră, sănătatea și viitorul nostru economic depind în mod esențial de biodiversitate și de sistemele naturale, dar mulți indicatori arată că biodiversitatea este în declin. Este imperios necesar să înțelegem cum se schimbă natura și de ce pentru a putea să modificăm această traiectorie. Noile tehnici de analiză cartografică ne permit să ne generăm o imagine mai cuprinzătoare asupra vitezei și magnitudinii schimbărilor biodiversității și climatului, precum și să cartografiem zonele în care natura contribuie cel mai mult la viețile noastre.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Natura pe plus până în 2030 - Obiectiv global, măsurabil

POPULAȚIILE SPECIILOR DE APĂ DULCE SUNT CELE MAI AFECTATE

Populațiile speciilor de apă dulce monitorizate au înregistrat o scădere alarmantă de 83% din 1970, mai mult decât orice alte grupuri de specii. Pierderea habitatelor și barierele în calea rutelor de migrație reprezintă aproximativ jumătate din amenințările la adresa acestor specii.

Raportul Planeta Vie 2022 - RO
Supliment: O Aprofundare a Indicelui Planeta Vie - Raport Tehnic - EN
Supliment: Raport Planeta Vie 2022 - Ediția pentru Tineri - EN

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole

Strategia pe Termen Lung (2050) pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră

Ministerul Mediului a publicat o Strategie pe Termen Lung (2050) pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră cu multe carențe

Privind spre viitor, este clar că reducerea emisiilor de gaze cu efect deseră va fi esențială pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice. Din păcate Ministerul Mediului a publicat o Strategie pe Termen Lung (2050) pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră cu multe carențe, supusă unei consultări publice pripite, elemente care pun în pericol nu doar tranziția către neutralitatea climatică, dar și natura care ne înconjoară.

Citește mai multe
Scroll to Top