Specialist
Educație Ecologică

Normă parțială 4h/zi, Reşiţa

Specialistul în Educație Ecologică contribuie la misiunea WWF în general şi la obiectivele WWF în România, prin aportul adus în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management” și a altor proiecte WWF RO în Banatul Montan.

Principalele responsabilităţi:

Planifică obiectivele şi indicatorii asociate activității de educație din proiect,
Participă la elaborarea materialelor de informare pentru elevi,
Organizează și desfășoară activități educative cu elevii de la școlile din aria proiectului,
Participă la activitățile de formare a profesorilor si membrilor Parcului Național Cheile Nerei Beușnița,
Monitorizează documentele necesare şi realizarea livrabilelor vizate de activitățile ce contribuie la atingerea indicatorilor de educație și implicare a tinerilor,
Contribuie la elaborarea de rapoarte tehnice solicitate în cadrul proiectului cu accent pe elementele de educație,
Sprijină specialistul din cadrul Administrației parcului national însărcinat cu educația și relația cu școlile, în implementarea planului de implicare a mediului școlar în activitățile parcului,
Sprijină organizarea oricăror întâlniri cu reprezentanții din mediile școlare sau de lucru cu tineret din aria proiectului,
Sprijină echipa de proiect și colegii WWF in diverse sarcini administrative (tiparire, pregatire brosuri, etc.) dupa caz;
Participă la întâlnirile de planificare și actualizare a proiectului, organizate atât de WWF cât și de liderul de proiect,
Lucrează în strânsă colaborare cu personalul administrativ si tehnic WWF RO pentru a respecta procedurile administrative interne,
Specialistul va contribui si la implementarea altor activitati similare desfasurate in aria de lucru a biroului WWF RO, Resita, Carpații de sud-vest (Banatul montan).

Candidatul ideal:

Aderă la misiunea WWF, si este adept/ă al/a Valorilor WWF: Curaj, Integritate, Respect şi Colaborare,
Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență,
Experiență generală în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 3 ani,
Experiența specifică relevantă de minim 3 ani pe o poziție similară în care să fi avut responsabilăți în domeniul comunicării și educației ecologice,
Deţine cunoştinţe de comunicare la nivel nativ în limba română (scris şi vorbit) şi cunoştinţe cel puțin medii de comunicare scrisă şi verbală în limba engleză,
Excelente abilități în domeniul comunicării atât la nivel individual, cât și de echipă sau grup,
Cunoștințe privind ceințele POIM, Axa Prioritară 4, OS. 4.1, inclusive Manualul de Identitate Vizuală (experiență similară pe proiecte cu finanțare Fonduri Structurale),
Cunoştinţe relevante în privinţa operării pe calculator și TIC în general (pachetul MS Office-in special Word, Excel, Powerpoint), etc.,
Abilități de muncă în echipă și comunicare,
Abilități de lucru cu tinerii,
Abilități de lucru cu cadrele didactice, reprezintă un plus
Abilități în organizarea, coordonarea şi executarea activităţilor,
Abilități de organizare ateliere cu copiii/tinerii,
Persoană orientată spre soluții, dezvoltare și organizare.

Ce oferim:

Oportunitatea de a face diferenta pentru România şi WWF
O activitate plină de provocări și împliniri într-una dintre cele mai interesante eco-regiuni ale Europei
Atmosferă de lucru prietenoasă și foarte profesionistă într-un context internațional.

Dacă vrei să te alături echipei globale WWF, te rog să trimiţi aplicaţia ta (CV format Europass şi scrisoare de intenţie) pe adresa de email [email protected], pănă pe 31.01.2023.

Scroll to Top