Specialist Dezvoltare Comunități Locale şi Inovare

Specialist Dezvoltare Comunități Locale şi Inovare

 (normă intreagă, Reşiţa)

Specialistul Dezvoltare Comunităţi Locale şi Inovare contribuie la misiunea WWF în general şi la obiectivele WWF în România, prin aportul adus în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management” și a altor proiecte WWF RO în Banatul Montan.

Principalele responsabilităţi:

 • Coordonează și monitorizează activitățile ce contribuie la potențialul de dezvoltare al zonei de studiu (activitatile specific proiectului mai sus menționat).
 • Verifică calitatea documentelor/studiilor realizate în cadrul activităților ce contribuie la potențialul de dezvoltare
 • Planifică obiectivele şi activităţile asociate nevoilor de dezvoltare a zonei şi urmăreşte realizarea lor;
 • Monitorizează documentele necesare şi realizarea livrabilelor vizate de activitățile ce contribuie la potențialul de dezvoltare al zonei de studiu;
 • Contribuie la elaborarea planului de management integrat – prin integrarea rezultatelor obținute din implementarea activităților de care este responabil.
 • Contribuie la elaborarea de rapoarte tehnice solicitate în cadrul proiectului cu accent pe elementele de dezvoltare a zonei;
 • Sprijină cu informații și clarificări tehnice procesul de auditare al proiectului;
 • Coordoneaza activitățile legate de comunitățile locale (A5, A6, A7) și oferă sprijin de specialitate subcontractanților / colaboratorilor în derularea procedurilor de achiziţie pentru serviciile aferente activităților de elaborare a studiului socio-economic în localități (A5), de evaluare a capacității de dezvoltare a comunităților locale (A6), potențialul de dezvoltare al destinatiei de ecoturism (A7) conform reglementărilor în vigoare şi în baza contractului de finanţare din cadrul proiectului POIM Cheile Nerei;
 • Sprijină organizarea atelierelor de lucru, a dezbaterilor publice sau a altor întâlniri de lucru in cadrul proiectelor;
 • Este liantul între comunitățile locale, alți stakeholderi locali și echipa de implementare a proiectului, lider si parteneri;
 • Sprijină initiativele locale (afaceri, organizații, evenimente) și încurajează producătorii locali să colaboreze între ei pentru a oferi servicii și produse de calitate produse local și în conditii prietenoase cu natura;
 • Sprijină echipa de proiect și colegii WWF in diverse sarcini administrative (tiparire, pregatire brosuri, etc.) dupa caz;
 • Lucrează în strânsă colaborare cu personalul administrativ si tehnic WWF RO pentru a respecta procedurile administrative interne;
 • Crează și menține activă o platformă a factorilor interesați din Carpații de sud-vest (Banatul montan) și organizează cu regularitate întâlniri și dezbateri cu aceștia pe teme de interes comun.
 • Specialistul va contribui si la implementarea altor activitati similare desfasurate in aria de lucru a biroului WWF RO, Resita, Carpații de sud-vest (Banatul montan)

Candidatul ideal:

 • Aderă la misiunea WWF, si este adept/ă al/a Valorilor WWF: Curaj, Integritate, Respect şi Colaborare
 • Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
 • Experiență generală în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 5 ani.
 • Experiența specifică relevantă de minim 3 ani pe o poziție similară: specialist/ expert în dezvoltare comunitară
 • Deţine cunoştinţe de comunicare la nivel nativ în limba română (scris şi vorbit) şi cunoştinţe cel puțin medii de comunicare scrisă şi verbală în limba engleză
 • Cunoștințe temeinice privind legislația națională și europeană asupra biodiversității
 • Cunoștințe privind ceințele POIM, Axa Prioritară 4, OS. 4.1
 • Cunoştinţe relevante în privinţa operării pe calculator (pachetul MS Office-in special Word, Excel, Powerpoint), etc.
 • Abilități de muncă în echipă și comunicare
 • Abilități în verificarea și coordonarea experților
 • Excelente abilități în domeniul comunicării atât la nivel individual, cât și de echipă.
 • Abilități în organizarea, coordonarea şi executarea activităţilor
 • Abilități de organizare evenimente locale
 • Persoană orientată spre soluții, dezvoltare și organizare

Ce oferim:

 • Oportunitatea de a face diferenta pentru România şi WWF
 • O activitate plină de provocări și împliniri într-una dintre cele mai interesante eco-regiuni ale Europei
 • Atmosferă de lucru prietenoasă și foarte profesionistă într-un context internațional.

Dacă vrei să te alături echipei globale WWF, te rog să trimiţi aplicaţia ta (CV format Europass şi scrisoare de intenţie) pe adresa de email [email protected], pănă pe 21.02.2022.

Scroll to Top