Expert elaborare
plan de management

Project-Based –până la 31.12.2023, norma partiala- 4h/zi, Reşiţa

Expertul în Elaborare plan de management contribuie la misiunea WWF în general şi la obiectivele WWF în România, prin aportul adus în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management” și a altor proiecte WWF RO în Banatul Montan.

Principalele responsabilităţi:

• Se implică direct în elaborarea Planului de Management al Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa si al regulamentului ariei protejate
• Se implică în revizuirea Planului de management la solicitarea autorității competente de mediu,
• Organizează/Pregătește și facilitează întâlnirile cu factorii interesați-focus grupuri sau între grupurile de specialiști care lucrează în proiect,
• Sprijin oferit în derularea procedurii de Evaluare Strategică de mediu (SEA)-responsabilitate în coordonarea și monitorizarea contractului de servicii
• Face legătura între subcontractant și echipa care realizează planul de management
• Propune soluții pentru depășirea situațiilor de criză în realizarea planului de management
• Întocmeste rapoartele de activitate necesare;
• Elaborează orice rapoarte tehnice solicitate în cadrul proiectului;
• Participă la întâlnirile de planificare și actualizare a proiectului, organizate atât de WWF cât și de liderul de proiect,
• Lucrează în strânsă colaborare cu personalul administrativ si tehnic WWF RO și cu partenerii proiectului,
• Pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor legate de desfasurarea activitatii in
cadrul UIP;
• Respecta prevederile normative interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;

Candidatul ideal:

• Aderă la misiunea WWF, si este adept/ă al/a Valorilor WWF: Curaj, Integritate, Respect şi Colaborare,
• Studii universitare de lungă durată în domeniul/ specializarea: biologie / geografie / Ecologie si Protecția Mediului / Ingineria mediului/ Informatica / Inginerie silvica finalizate prin obținerea diplomei de licență / masterat / doctorat,
• Experiență generală în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 3 ani,
• Experiența specifică relevantă de minim 3 ani pe o poziție similară în care să fi avut responsabilăți în elaborare plan de management pentru arii naturale protejate,
• Cunoștințe temeinice privind legislația națională și europeană asupra biodiversității și legislației specifice în vederea elaborării și aprobării planului de management;
• Cunoștințe și/sau experiență de lucru în arii protejate, cu planuri de management sau alte planuri și startegii specifice domeniului- reprezintă un atu
• Deţine cunoştinţe de comunicare la nivel nativ în limba română (scris şi vorbit) şi cunoştinţe cel puțin de nivel B2- Utilizator independent- de comunicare scrisă şi verbală în limba engleză,
• Excelente abilități în domeniul comunicării atât la nivel individual, cât și de echipă sau grup,
• Cunoștințe privind cerințele POIM, Axa Prioritară 4, OS. 4.1,
• Cunoştinţe relevante în privinţa operării pe calculator și TIC în general (pachetul MS Office-in special Word, Excel, Powerpoint), etc.,
• Cunoștințe bune sau foarte bune de GIS,
• Operare, interogare baze de date,
• Abilități de muncă în echipă și comunicare,
• Abilități în organizarea, coordonarea şi executarea activităţilor,
• Persoană orientată spre soluții, dezvoltare și organizare.

Ce oferim:

• Oportunitatea de a face diferenta pentru România şi WWF
• O activitate plină de provocări și împliniri într-una dintre cele mai interesante eco-regiuni ale Europei
• Atmosferă de lucru prietenoasă și foarte profesionistă într-un context internațional.

Dacă vrei să te alături echipei globale WWF, te rog să trimiţi aplicaţia ta (CV format Europass şi scrisoare de intenţie) pe adresa de email [email protected], până pe 08.08.2023.

Scroll to Top