Expert Comunicare

WWF Romania este in căutarea unui

EXPERT COMUNICARE

(normă intreagă, Reşiţa)

Expertul în Comunicare contribuie la misiunea WWF în general şi la obiectivele WWF în România, prin aportul adus în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management”.

Principalele responsabilitati:

 • Activităti de comunicare, infomare şi consiliere comunități locale / factori interesați din arealul PNCNB;
 • Informare și comunicare a presei și promovare prin newsletter, canale sociale, influenceri;
 • Consultarea factorilor interesaţi aferentă realizării planului de management integrat;
 • Publicitatea obligatorie a proiectului;
 • Organizarea și realizarea tuturor întâlnirilor/grupurilor de lucru/ vizitelor în teren/ sesiunilor de informare și consiliere comunități locale/ activităților de informare în centre de informare turistică;
 • Vizează realizarea materialelor promoționale;
 • Supervizează organizarea celor 2 conferințe ale proiectului și participă la desfășurarea acestora;
 • Supervizează pagina web și actualizează permanent secţiunea de ştiri;
 • Desfăşoară activităţile de informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă;
 • Intocmeşte rapoartele de activitate necesare;
 • Pastrează confidenţialitatea informatiilor şi a documentelor legate de desfăşurarea activităţii în cadul UIP;
 • Respectă prevederile normative interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;
 • Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează desfăşurarea activităţii.
 • Elaborează orice rapoarte tehnice solicitate în cadrul proiectului;
 • Sprijin de specialitate oferit în derularea procedurile de achiziţie conform reglementărilor în vigoare şi în baza contractului de finanţare;
 • Sprijină organizarea atelierelor de lucru, a dezbaterilor publice sau a altor întâlniri de lucru
 • Sprijină echipa de proiect și colegii WWF in diverse sarcini administrative (tipărire, pregătire broşuri, etc.) dupa caz;
 • Lucrează în strânsă colaborare cu personalul administrative si tehnic WWF RO pentru a respecta procedurile administrative interne.

Candidatul ideal:

 • Aderă la misiunea WWF, si este adept/ă al/a Valorilor WWF: Curaj, Integritate, Respect şi Colaborare;
 • Studii universitare de lungă durată finalizate în domeniul Comunicării & PR, Jurnalism saul alte domenii conexe, prin obținerea diplomei de licență / masterat / doctorat;
 • Experiența specifică relevantă de minim 3 ani pe o poziție similară în care să fi avut responsabilăți în domeniul comunicării;
 • Excelente abilități în domeniul comunicării atât la nivel individual, cât și de grup;
 • Cunoștințe privind cerințele POIM, Axa Prioritară 4, OS. 4.1 și implementarea proiectelor;
 • Cunoașterea regulilor din “Manualul de identitate vizuală” actualizat;
 • Abilități în organizarea, coordonarea şi executarea activităţilor de comunicar;
 • Cunoştinţe avansate în privinţa operării pe calculator în Word, Powerpoint;
 • Utilizare internet, motoare de căutare, reţele sociale și a altor resurse web;
 • Abilități de muncă în echipă și comunicare;
 • Abilități de organizare evenimente;
 • Cunoșterea provocărilor conservării naturii în România;
 • Cunoştinţe foarte bune de scriere și comunicare în limba română si engleză;
 • Persoană orientată spre soluții;
 • Abilități bune de comunicare – stabilirea și menținerea unei relații bune cu partenerii, colaboratorii, contractanții externi, colegii, factorii interesati.

Ce oferim:

 • Oportunitatea de a face diferenta pentru România şi WWF
 • O activitate plină de provocări și împliniri într-una dintre cele mai interesante eco-regiuni ale Europei
 • Atmosferă de lucru prietenoasă și foarte profesionistă într-un context internațional.

Dacă vrei să te alături echipei globale WWF, te rugăm să trimiţi aplicaţia ta (CV format Europass şi scrisoare de intenţie) pe adresa de email [email protected], până pe 28.02.2022.

Scroll to Top