Asistent proiect

Asistentul de proiect contribuie la misiunea WWF în general şi la obiectivele WWF în Romania, prin asigurarea suportului administrativ în planificarea şi implementarea activităţilor din cadrul proiectelor desemnate.

Principalele responsabilități:

• Asigură spriijn coordonatorului și specialiștilor din proiect în sarcinile legate de managementul proiectului și implementarea activităților;
• Este responsabil cu administrarea biroului WWF din Reșița;
• Asigură partea de secretariat (de ex.: pregătește corespondența, raportările, actualizează registrele proiectului, arhivează documente, etc);
• Sprijină echipa și responsabilii de contracte în derularea procedurilor de achiziţie WWF conform reglementărilor în vigoare şi în baza contractului de finanţare (de ex. întocmește documentația de achiziție împreună cu echipa, încarcă în platforma My Smis documentele achiziției, comunică rezultatul achiziției către autoritățile finanțatoare spre verificare, arhivează dosarul achiziției);
• Sprijină echipa de proiect în menținerea legăturii cu furnizorii, face recepția produselor, acolo unde este cazul, face distribuția consumabilelor și se asigură de inventarul bunurilor în cadrul proiectului;
• Sprijină reponsabilului financiar WWF și coordonatorul de proiect în verificarea documentelor de pontaj și a celor financiar-contabile din cadrul proiectului, cât și în actualizarea procedurilor de lucru;
• Sprijină echipa pentru realizarea cererilor de rambursare și prefinanțare, cât și pentru alte situații solicitate de finanțator;
• Întocmeşte minutele întâlnirilor de lucru ale echipei şi ale atelierelor de lucru WWF;
• Sprijină organizarea atelierelor de lucru, a dezbaterilor publice sau a altor întâlniri de lucru (concepe și trimite invitații, participă la întâlniri, se ocupă de logistica întâlnirilor: cazare, transport, mese pentru invitați);
• Verifică regulat (cel puțin o dată la 2 săptămâni) cheltuielile și bugetul disponibil pe fiecare linie bugetară / activitate și notifică managerul de proiect;
• Sprijină echipa de proiect și colegii WWF în diverse sarcini administrative (tipărire, pregătire broșuri, pregătire materiale pentru întâlniri, etc.) dupa caz;
• Lucrează în strânsă colaborare cu personalul administrativ WWF RO pentru a respecta procedurile administrative interne.

Candidatul ideal:

• Aderă la misiunea WWF, și este adept/ă al/a Valorilor WWF: Curaj, Integritate, Respect şi Colaborare;
• Studii medii absolvite; studiile universitare reprezintă un avantaj;
• Deţine experiența specifică relevantă de minim 3 ani pe o poziție similară în domenii precum asistenţă de proiecte, secretariat, administrativ, achiziții, financiar;
• Este familiarizat cu operarea pe calculator (pachetul MS Office-in special Word şi Excel);
• Are abilități în verificarea și organizarea documentelor și este atentă la detalii;
• Are abilități de muncă în echipă și comunicare;
• Deţine cunoştinţe foarte bune de scriere și comunicare în scris în limba română şi cunoştinţe medii de comunicare scrisă şi verbal în limba engleză;
• Este o persoană orientată spre soluții;
• Are abilități bune de relaționare – stabilirea și menținerea unei relații bune cu partenerii, colaboratorii, contractanții externi și colegii;
• Deţine cunoștințe privind cerințele POIM, Axa Prioritară 4, OS. 4.1 și implementarea proiectelor;
• Are cunoştinţe despre provocările conservării naturii în România, constituie un avantaj

Ce oferim:

• Oportunitatea de a face diferența pentru România şi WWF;
• O activitate plină de provocări și împliniri într-una dintre cele mai interesante eco-regiuni ale Europei;
• Atmosferă de lucru prietenoasă și foarte profesionistă într-un context internațional;
• Activităţi diverse și stil de lucru independent


Dacă vrei să te alături echipei WWF România, te rog să trimiţi aplicaţia ta (CV format Europass şi scrisoare de intenţie) pe adresa de email [email protected], până pe 02.03.2023. Te rugăm să ai în vedere că vom contacta doar candidaţii de pe lista scurtă.

Scroll to Top