Ofiţer Financiar
Administrativ

Pozitie Full Time, Bucureşti

Ofițerul Financiar-Administrativ contribuie la realizarea misiunii WWF în general și a obiectivelor anuale ale WWF Romania cu temeinicie, acuratețe și sprijin adecvat proiectelor aflate în desfășurare

Printre atribuţiile specifice, se vor regăsi:

• Asistă Contabilul-șef și Managerul Financiar – Administrativ în asigurarea aplicării corespunzătoare a procedurilor financiar-contabile stabilite în cadrul WWF România;
• Asistă Contabilul-șef și Managerul Financiar – Administrativ în cadrul auditurilor externe și interne în îndeplinirea misiunilor lor și pregătește documentele sau analizele pe care le solicita auditorii;
• Pregătește documentele contabile și orice alte informații sunt necesare pentru raportarea proiectelor în conformitate cu cerințele donatorului;
• Înregistrează tranzacțiile contabile în baza documentelor justificative (facturi, deconturi, chitanțe, dispoziții de plată, alte operațiuni aferente registrului de casă, ajustări, venituri, tranzacțiile bancare, alte cheltuieli) în programul de contabilitate în timp util și asigură verificarea ulterioară a acestora
• Verifică dacă avansurile de călătorie acordate colegilor anterior sunt decontate în totalitate înainte de a acorda noi avansuri de călătorie;
• Asistă Contabilul-șef în pregătirea la timp a rapoartelor financiare lunare, trimestriale și anuale
• Pregătește și trimite trimestrial raportarea obligatorie către BNR
• Arhiveaza corespunzător toate documentele și registrele statutare în timp util și ajută la elaborarea și întreținerea arhivei în conformitate cu cerințele legale ale donatorului și ale instituțiilor statului
• Asistă în procesul de constituire a provizioanelor pentru cheltuielile plătite în avans și cheltuielile recunoscute anterior perioadei financiar-contabile, la sfârșitul fiecărui an financiar sau la sfârșitul fiecărui proiect
• Pregătirea trimestrială a componentei de sold pentru conturile din balanță desemnate
• Pregătește plățile bancare respectând procedurile interne și le introduce în aplicația bancara spre a fi aprobate;
• Operează în programul informatic contabil într-o manieră corectă și profesională, prin alegerea conturilor contabile adecvate și introducerea datelor în timp util, asigurând verificarea constantă a întregului proces de înregistrare.
• Asistă Contabilul-șef și Managerul Financiar – Administrativ în menținerea acurateții datelor din fișierul de alocare a salariilor
• Asistă Contabilul-șef la înregistrarea statului de plată în sistemul informatic contabil
• Orice alte atribuții care pot fi considerate adecvate acestui rol.

Operațiuni administrative

• Realizează inventarierea fizica a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe și reconciliază rezultatele fizice cu registrele scriptice;
• Asistă Managerul Financiar – Administrativ în dezvoltarea și punerea în practică a sistemelor ce au ca obiectiv funcționarea optimă a activităților zilnice din biroul aflat în București.
• Achiziționează cosumabile și orice alte atribuții care pot fi considerate adecvate acestui rol

Ce aşteptăm de la tine:

• Să aderi la misiunea şi valorile WWF: Curaj, Integritate, Respect şi Colaborare
• Diplomă de licență în contabilitate, financiar sau domenii conexe
• Experinta cu programele Microsoft Office, în particular Word și Excel la un nivel intermediar.
• Cunoștințe aprofundate în standardele contabile statutare
• Cunosterea programului WIZCOUNT constituie un avantaj
• Cel puțin 1 pâna la 3 ani de experiență post-calificare într-un rol de contabil, cu responsabilitate atât pentru introducerea, cât și analiza tranzacțiilor, pregătirea rapoartelor financiare și interacțiunea cu alte departamente;
• Experiență într-un sistem contabil cu o structura contabilă analitică;
• Cunoștinte limba engleza la nivel mediu scris și vorbit

Ce oferim:

• Oportunitatea de a avea un impact – pentru WWF-CEE și WWF Romania
• Posibilitatea de a fi la curent cu provocările uneia dintre cele mai interesante regiuni ecologice din Europa
• Atmosfera de lucru prietenoasă și oportunităţi de învăţare într-un context internațional
• Activităţi diverse și stil de lucru independent

Dacă vrei să faci parte din echipa globală WWF, trimite CV-ul tău şi scrisoarea de intenţie pe adresa [email protected] pȃnă pe data de 25.11.2022. Te rog să ai în vedere că vom contacta doar candidaţii de pe lista scurtă.

Scroll to Top