PROMOVAREA LEMNULUI MORT

Promovarea lemnului mort pentru cresterea rezilientei padurilor în zona transfrontaliera Romania-Ucraina

Lemnul mort (adică  arborii morți în picioare cât şi buştenii căzuți) este o componentă critică în structura și funcționarea pădurii, jucând un rol cheie în menținerea productivității acesteia, regenerarea naturală, conservarea biodiversității, creșterea rezilienței la schimbări climatice. Pe de altă parte prezența lemnului mort contribuie la furnizarea de servicii ecosistemice valoroase comunităților locale și publicului în general.

Cu toate acestea, gestionarea lemnului mort este un concept de conservare relativ nou pentru România și Ucraina, promovat începând cu anii 2000 și care nu este, cel mai adesea, bine înțeles în practică. Timp de zeci de ani, autoritățile competente din România și Ucraina au considerat că lemnul mort este un „inamic al pădurii” și au depus eforturi pentru a-l scoate sistematic din păduri prin operațiuni forestiere, în conformitate cu normele și reglementările silvice.

Acest lucru a dus la dispariția anumitor specii valoroase din ecosistemele forestiere (de exemplu, Dendrocopos leocotus), dezechilibrând ecosistemul și ducând la vulnerabilități legate de capacitatea de regenerare naturală a pădurilor, asigurarea nutrienților din sol, rezistența la schimbările climatice, contribuind astfel la un impact economic negativ. Aceste vulnerabilități au dus în cele din urmă la costuri suplimentare pentru crearea unor păduri artificiale unde sunt necesare intervenții cu scopul de a asigura echilibrul socio-ecologic (lucrări pentru prevenirea și / sau combaterea dăunătorilor, reducerea bonității solului forestier, soluționarea lipsei speciilor de ciuperci comestibile, importante pentru economia locală).

Demolarea mitului despre lemnul mort (ceva care trebuie îndepărtat din păduri ca parte necesară a gestionării „corecte” a pădurilor, deoarece se presupunea că este un vector al bolilor din ecosistem) prin intermediul cooperării și cercetării transfrontaliere între Romania și Ukraina pe parcursul proiectului, este astfel esențială pentru păstrarea ecosistemelor forestiere sănătoase și a serviciilor ecosistemice pe care acestea le furnizează.

PROIECTUL Promovarea lemnului mort pentru cresterea rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina este un proiect de cercetare transfrontalieră în domeniul silviculturii, abordând tematica lemnului mort, ca element cheie:

  1. I) în asigurarea productivității pădurii, a biodiversității ecosistemelor forestiere și a serviciilor ecosistemice valoroase pentru comunitățile locale,
  2. ii) în creșterea rezilienței pădurii la schimbările climatice.

Proiectul este implementat de către: Asociatia WWF România, Programul Dunăre Carpați România, Filiala Maramureș în parteneriat cu: Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Institutul de Cercetare în Silvicultură PS Pasternak- UkKRIMF, organizația Ecosphera din Ucraina.

Finanțator: Comunitatea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.

Lemn mort Baiut

Care sunt obiectivele specifice ale proiectului?

  • Să permită dezvoltarea unor condiții propice pentru cooperare, inovare și cercetare pe tema practicilor forestiere responsabile si armonizate pentru gestionarea lemnului mort.
  • Să obțină o recunoaștere a importanței managementului lemnului mort și să demonstreze o abordare inovatoare pentru creșterea rezilienței padurilor la schimbarile climatice, prin implementarea celor mai bune practici pentru gestionarea lemnului mort în pădurile destinate producției din zona vizată a proiectului.
  • Să asigure promovarea și durabilitatea rezultatelor cercetării științifice privind productivitatea și rezilienta ecosistemelor forestiere la schimbările climatice, prin: dezvoltarea capacității și expertizei cercetatorilor din domeniu, realizarea unor activități de advocacy și crearea condițiilor preliminare pentru continuarea cercetării specific in domeniul managementului lemnului mort.

Rezultatele cercetării pot fi citite aici:

1. Membrii rețelei NRE

2. Protocol de teren

3. Analiza GAP

PERSOANE DE CONTACT

Monia Martini – Manager Proiect, [email protected], +4 07 3063 8481

WEBSITE finanțator

https://www.ro-ua.net/

Lemn mort
Tăieri în pădure

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole despre păduri

Primul hub destinat pădurilor virgine din România

WWF România lansează primul website dedicat pădurilor virgine din România, care funcționează ca un hub ce include știri despre procesul de identificare a acestora, o hartă interactivă, publicații digitale educative, date istorice și răspunsuri la cele mai presante întrebări din domeniu. România a inclus până acum peste 70.000 ha de

Citește mai multe

Ministerul Mediului apelează la finanțări alternative pentru protejarea pădurilor, dar o face incomplet

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vrea să crească veniturile unui fond special destinat conservării pădurilor, dar „uită” să includă în legislație elemente-cheie care să-l facă funcțional. Este vorba despre Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, la care ar trebui să contribuie toți beneficiarii direcți sau indirecți ai

Citește mai multe

PNS: Cel mai rău scenariu s-a adeverit. Am sesizat Comisia Europeană

Temerile noastre s-au adeverit și Planul Național Strategic (PNS), publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) la sfârșitul lunii februarie, ignoră intenționat pădurile și acceptă tacit continuarea tăierilor ilegale pentru încă cel puțin patru ani. Considerăm că, în forma actuală, Planul nu răspunde recomandărilor europene și nici nevoilor reale

Citește mai multe
Scroll to Top