Studii si materiale dezvoltate

in cadrul proiectului „Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strambu Baiut”

Obiectivul principal al ariei naturale protejate îl constituie conservarea unor ecosisteme forestiere virgine/cvasivirgine primare cu amestecuri de molid-brad-fag aflate într-un stadiu de echilibru dinamic, cu structuri complexe, pluriene cu exemplare care ating limita fiziologică. Ecosistemele vizate reprezintă eșantioane ale habitatelor naturale existente în regiune cu valoare de model primar, unice în zona Munţilor Carpaţi.

Aceste ecosisteme forestiere au un rol esențial în păstrarea identității culturale a comunităților locale, în Maramureș existând o adevărată „civilizație a lemnului”. Istoria, filozofia de viață, cultura și tradițiile comunităților locale din aceste zone sunt legate de pădurea care le adăpostește. Numai pătrunzând misterele acestor păduri naturale care odinioară acopereau marea majoritate a teritoriilor vom putea înțelege care a fost sursa de inspirație, materie și energie în viața comunităților locale de-a lungul istoriei.

Pentru  a putea păstra vii aceste tradiții este vitală protejarea Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț. Iar pentru a putea fii protejată aria, este nevoie de un plan de management foarte bine structurat. Pentru elaborarea lui s-au făcut mai multe studii în teren, principalele studii le puteți consulta mai jos:

1. Raport infrastructură de vizitare 

2. Planul de management al vizitatorilor 

3. Studiu servicii ecosistemice 

4. Studiu potențial de dezvoltare comunități 

5. Studiu inventariere habitate 

6. Raport stare de conservare habitate 

7. Studiu inventariere specii 

8. Raport stare de conservare specii 

Filmul de promovare al proiectului poate fi vizionat aici

Scroll to Top