Codrii Seculari Strambu Baiut

“Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strambu Baiut”

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

WWF-România, în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț au început în septembrie 2018 implementarea proiectului “Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț”. Acest sit adăpostește prima pădure virgină identificată și protejată de organizație, devenită în 2017 parte a Patrimoniului Mondial UNESCO.

Prin proiect ne propunem ca în baza studiilor efectuate în teren atât pentru identificarea speciilor și habitatelor, a stării de conservare a acestora cât și a amenințărilor și presiunilor  și în urma  consultării factorilor interesați și afectați în privința nevoilor lor de dezvoltare socio-economică, să elaborăm un plan de management care să pună bazele unei gestionări pe termen lung a resurselor natural, atât în favoarea oamenilor cât și naturii. La nivel local, WWF-România își propune să promoveze valorile biodiversității din aceasta arie naturală protejată, implicând într-o cât mai mare măsură comunitățile din zonă – astfel, localnicii vor descoperi care sunt speciile de aici, care este importanța lor și ce pot face pentru a le proteja.

Planul de management realizat în cadrul proiectului reprezintă pilonul principal pentru administrarea unei arii naturale protejate. În urma analizelor din teren, acesta va propune  în detaliu operațiunile și acțiunile obligatorii pentru atingerea scopului principal al custozilor: protejarea și conservarea biodiversității în sit.

Demersurile privind asigurarea unui statut de protecție pentru această zonă au început în anul 2005; mai târziu, în anul 2011, aria naturală protejată a fost desemnată ca sit de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț, iar în anul 2016 a fost extinsă la o  suprafață de 2962 ha. Aici sunt prezente cele mai bine conservate păduri virgine de amestec din zona Munților Carpați, grupa Orientală. În acest sit sunt întâlnite carnivore mari (lupul, ursul, râsul, pisica sălbatică), păsări răpitoare de zi și de noapte, precum și barza neagră sau ciocănitoarea neagră. În iulie 2017, circa 20% din suprafața sitului a fost adăugată în Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de alte șapte păduri seculare de fag din România. De-a lungul ultimilor zece ani, WWF-România a derulat în acest sit mai multe proiecte și activități – de la identificarea pădurilor virgine, construirea unui observator pentru faună, până la realizarea unor poteci tematice, elaborarea de panouri informative și multiple vizite de promovare pe teren, cu reprezenti ai autorităților locale și ai presei naționale și internaționale.

Rezultate așteptate
Platforma factorilor interesati
Studii și materiale dezvoltate în cadrul proiectului

Valoarea finanțării,  la data semnării  TOTAL 2.863.045,43 lei din care eligibil 2.862.872,46, Finanțare UE prin FEDR (85%) 2.433.441,60 lei, finanțare de la bugetul de stat (15%)  429.430,87 lei , iar 172,96 lei finanțare WWF-România.

Durata de implementare este de 44 de luni, contract semnat la 01.01.2018. Codul My SMIS 119050.

Conţinutul  acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

PERSOANE DE CONTACT

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole despre păduri

Primul hub destinat pădurilor virgine din România

WWF România lansează primul website dedicat pădurilor virgine din România, care funcționează ca un hub ce include știri despre procesul de identificare a acestora, o hartă interactivă, publicații digitale educative, date istorice și răspunsuri la cele mai presante întrebări din domeniu. România a inclus până acum peste 70.000 ha de

Citește mai multe

Ministerul Mediului apelează la finanțări alternative pentru protejarea pădurilor, dar o face incomplet

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vrea să crească veniturile unui fond special destinat conservării pădurilor, dar „uită” să includă în legislație elemente-cheie care să-l facă funcțional. Este vorba despre Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, la care ar trebui să contribuie toți beneficiarii direcți sau indirecți ai

Citește mai multe

PNS: Cel mai rău scenariu s-a adeverit. Am sesizat Comisia Europeană

Temerile noastre s-au adeverit și Planul Național Strategic (PNS), publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) la sfârșitul lunii februarie, ignoră intenționat pădurile și acceptă tacit continuarea tăierilor ilegale pentru încă cel puțin patru ani. Considerăm că, în forma actuală, Planul nu răspunde recomandărilor europene și nici nevoilor reale

Citește mai multe
Scroll to Top