IKEA

WWF și Ikea promovează standardul naţional FSC pentru management forestier responsabil

În ultimii zece ani, WWF-România a susținut managementul responsabil al pădurilor prin implementarea de proiecte la nivel regional, inclusiv prin promovarea certificării managementului forestier în sistem FSC (Forest Stewardship Council), ca o garanție a unui management forestier responsabil, cu recunoaștere internațională.

În cadrul Proiectului „Management Forestier Responsabil pentru o Dezvoltare Durabilă în Ecoregiunea Dunăre – Carpați”, implementat de WWF și IKEA, am inițiat și susținut adaptarea Standardului Național pentru Management Forestier în sistem FSC pentru România.

Principiile și Criteriile FSC pentru Standardul de Management Forestier descriu la nivel general elementele și regulile unui management corespunzător din punct de vedere ecologic, ce aduce beneficii sociale și care este viabil din punct de vedere economic. Respectarea acestor principii reprezintă condiția obținerii certificatului FSC. Având în vedere interesul pentru certificarea pădurilor în România, considerăm oportună adaptarea acestui Standard la nivel național, astfel încât să reflecte în mod real și eficient legislația națională, condițiile sociale, economice și de mediu ale țării noastre, în cadrul unui proces participativ, prin implicarea factorilor interesați relevanți

  • WWF- Romania a înaintat către FSC Internațional aplicația de inițiere și acreditare a Grupului de Elaborare a Standardului (GES).
  • Grupul de Lucru pentru Elaborarea Standardului va fi împărțit în trei camere, dedicate domeniilor economic, social și de mediu și va fi implicat direct în elaborarea conținutului indicatorilor și verificatorilor.
  • Deciziile luate de acest Grup prin vot vor fi trimise spre înștiintare Forumului Consultativ.
  • Forumul Consultativ cuprinde persoane sau organizatii/instituții ce reprezintă toate domeniile de interese asupra cărora Standardul național poate avea un impact.
  • Procesul de adaptare a Standardului pentru România cuprinde, în cadrul elaborării indicatorilor și verificatorilor FSC, un amplu proces de consultare publică.
  • Procesul de adaptare a Standardului Național este unul transparent, democratic și, mai ales, oferă posibilitatea ca toți cei interesați să-și aducă contribuția proprie la conținutul acestuia.
  • Tocmai acest proces de consultare publică, prin conținutul Principiilor și Criteriilor FSC ce reprezintă în mod egal interesele economice, sociale și de mediu, face ca schema de certificare FSC să fie preferată de majoritatea ONG-urilor de mediu și din zona socială, dar și de către firmele de exploatare și prelucrare a lemnului, comercianți, edituri și tipografii, atât în România, cât și în lume.
  • Odată aprobat Standardul FSC pentru Management Forestier pentru România, va fi utilizat în mod obligatoriu în evaluările pentru obținerea certificatului FSC de către toate organismele de certificare acreditate.

Mai multe informații despre procesul de Elaborare a Standardului Național FSC pentru Management Forestier puteți afla de pe website-ul FSC International (www.fsc.org), iar în România întreg procesul poate fi urmărit pe website-ul Asociației pentru Certificare Forestieră (www.certificareforestiera.ro).

Scroll to Top