Coca-cola

Împreună pentru Dunăre: un proiect WWF-Coca Cola

WWF și The Coca-Cola Company (TCCC) lucrează împreună în cadrul unui proiect ce se va desfășura timp de șapte ani, a cărui viziune este refacerea unor zone umede și lunci inundabile din lungul Dunării și al afluenților săi.

Ținta proiectului este reconstrucția zonelor umede, care ar face posibilă obținerea a 12 milioane m3 de apă, până în anul 2020- o cantitate de apă care ar umple 4,800 de bazine olimpice.

Proiectul se desfășoară în șase țări: Austria, Ungaria, Croația, Serbia, România și Bulgaria. Bugetul investit de Fundația Coca Cola pentru păstrarea zonelor umede și a lunciii Dunării este de 4.4 milioane de dolari, pentru o perioadă de șapte ani.

Dunărea reprezintă cea mai mare suprafaţă neîntreruptă de zonă umedă din lume şi una dintre ultimele mari regiuni relativ neperturbate din Europa. 

Pe lângă faptul că adăpostește o mare varietate de habitate şi specii rare şi periclitate, ecosistemele de apă dulce ale Dunării Inferioare îndeplinesc servicii esenţiale de mediu, oferind numeroase posibilităţi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale (protecția la inundații, apă potabilă, lemn, biomasă, oportunități de turism și recreere, pește și alte surse de hrană).

Beneficiile reconstrucţiei zonelor umede

  • De la sfârşitul secolului trecut până în prezent, intervenţia umană a distrus peste 80% din toate zonele umede ale Dunării. De-a lungul fluviului şi al afluenţilor săi s-au construit centrale hidroelectrice, diguri, sisteme de drenare, prin care s-a distrus legătura dintre habitatele de luncă şi sistemul fluvial, iar funcţiile ecologice ale acestora au fost afectate.
  • Cu un parcurs de peste 1.000 km prin Bulgaria, România, Ucraina şi Moldova, Dunărea Inferioară a fost identificată de către WWF ca fiind una dintre cele mai importante regiuni de biodiversitate din lume. 
  • Coridorul Verde al Dunării Inferioare este cea mai ambițioasă inițiativă europeană de refacere a zonelor umede, propusă iniţial de WWF şi oficializată printr-un acord internaţional semnat în anul 2000 de către guvernele Ucrainei, României, Bulgariei şi Moldovei. WWF implementează în România proiecte locale de reconstrucție ecologică încă din anii `90.
  • În cadrul proiectului derulat alături de Coca-Cola, în România lucrările de reconstrucție ecologică se vor desfășura în lungul Dunării între localitățile Gârla Mare și Vrata, din județul Mehedinți.
  • Reconstrucția ecologică a zonei umede Gârla Mare va contribui la stocarea a peste 5 milioane de m³ de apă în timpul viiturilor de pe Dunăre și la refacerea și menținerea biodiversității, mai ales a habitatelor necesare peștilor pentru depunerea icrelor. 
  • În cadrul parteneriatului se va pregăti cel puțin încă un proiect de reconstrucție ecologică în lungul Dunării, în România, prin realizarea unor studii și găsirea celor mai bune oportunități economice pentru utilizarea durabilă a terenurilor.
  • Pe lângă beneficiile ecologice, refacerea conectivității fluviului cu lunca sa inundabilă va contribui la reducerea impactului inundațiilor asupra comunităților riverane Dunării și la alimentarea locală a pânzei freatice, cu efecte benefice pentru activitățile agricole.
  • Proiectul va conserva și reface aceste zone umede și lunci vitale pentru oameni și natură.
  • Totodată, încercăm să generăm o mișcare regională care promovează conservarea și refacerea zonelor umede, dar și utilizarea durabilă a apei.

  Andreas Beckmann, director regional la WWF Programul Dunăre-Carpați

E cel mai mare program pe care Fundația Coca-Cola îl sprijină în Europa. Lucrăm alături de WWF din 2007, pentru a conserva sursele de apă dulce de pe glob și pentru a  face schimbări de impact în companie. Știm bine că apa este o resursă rară. În același timp, e ingredientul principal din produsele noastre. De aceea ne angajăm să eficientizăm continuu utilizarea apei, alături de WWF, prin ținte ambițioase.

Ulrike Sapiro, Director of Community and Environment for Coca-Cola in Europe                                                                                             

Scroll to Top