Achizitii publice verzi

Un instrument cheie în dezvoltarea durabilă a societății

Achizițiile publice verzi pot fi un instrument-cheie în susținerea practicilor de producție de alimente prietenoase cu mediul și în dezvoltarea durabilă a orașelor și satelor noastre; conceptul este însă insuficient cunoscut și utilizat de către funcționarii publici cu atribuții în realizarea achizițiilor.

  Achizițiile publice verzi (Green Public Procurement sau GPP) au fost definite de Comisia Europeană, în cadrul Comunicării „Achiziții publice pentru un mediu îmbunătățit”, ca:

  … „un proces prin care autoritățile publice caută să achiziționeze bunuri, servicii și lucrări cu un impact de mediu redus de-a lungul întregului ciclu de viață al acestora față de alte bunuri, servicii și lucrări cu aceeași funcție principală.” 

  Mai multe informații despre concept aici.

La nivelul Organizației Națiunilor Unite și al Comisiei Europene s-au emis recomandări și strategii care subliniază rolul deosebit de important pe care îl au autoritățile în protejarea mediului și în încurajarea inovației atunci când cumpără bunuri, produse și servicii, utilizând cerințe tehnice ecologice sau criterii „verzi” de evaluare a ofertelor din licitațiile publice.

Cetățenii pot beneficia de produse și servicii de calitate achiziționate nu (doar) pe principiul celui mai mic preț, ci într-un mod responsabil și față de mediu și sectorul economic local.

Ce ne propunem

Misiunea noastră la acest capitol este să declanșăm schimbări sistemice în modul în care se achiziționează în România alimente pentru programele și cantinele de alimentație publică. Vrem ca acestea să fie aprovizionate cu prioritate din lanțuri scurte alimentare (producători locali) și din ferme care folosesc practici de producție „curate”.

Printr-un proiect pilot la nivelul orașului Brașov (Primăria Municipiului Brașov), ne propunem să facem primul pas în această direcție – creștem conștientizarea importanței rolului achizițiilor publice verzi, precum și capacitatea de implementare a achizițiilor verzi de către personalul responsabil din cadrul instituției.

Activitățile principale pe care le implementăm în perioada aprilie – septembrie 2021, cu sprijin financiar prin programul Bursele de Inovare Cluj, sunt:

Conștientizare

Capacitate de implementare

Declanșare schimbări sistemice

  •   O analiză legislativă a achizițiilor publice la nivel național în care mapăm cadrul legal existent din perspectiva existenței unor cerințe „verzi” și identificarea obstacolelor/blocajelor existente în implementare
  •   Co-realizarea unei viziuni, împreună cu reprezentanți ai sectorului, care să cuprindă un proces de schimbare în abordarea achizițiilor publice
  •  Dezvoltarea unui caiet de sarcini „verde” și testarea lui în cadrul unei proceduri de achiziții, pentru a vedea cum arată un proces schimbat
  •  Activități de informare și activități de lucru cu autorități de nivel național, în special ANAP, în vederea cooptării acestora în procesul de design a viziunii și caietului de sarcini „verde”.  Este nevoie de implicare și sprijin din partea sectorului public în procesul de implementare a proiectului astfel încât rezultatele să fie trainice și să putem identifica soluții (inclusiv financiare) pentru a continua procesul de conștientizare și în alte zone alte țării.

Nu în ultimul rând, ne propunem monitorizarea pe termen mai lung a politicilor relevante în materie de achiziții publice și promovarea propunerilor de îmbunătățire a acestora din perspectiva mediului și dezvoltării durabile.

Cu cine lucrăm

Divizia de Inovare Urbană Cluj-Napoca

Funcționarii responsabili cu procedurile de achiziție publică din cadrul Primăriei Brașov

Persoane de decizie din cadrul instituțiilor publice și reprezentanți ai Agenției Națioanle pentru Achiziții Publice (ANAP)

Previous slide
Next slide

De ce dorim această schimbare?

Conform Comisiei Europene, volumul de cheltuieli suportate de autoritățile guvernamentale din UE pentru bunuri, servicii și lucrări publice ajunge la circa 14% din GDP-ul UE, adică o valoare de 1.8 trilioane Euro anual. Cu alte cuvinte, autoritățile publice din Europa sunt consumatori majori. Utilizându-se de această forță de cumpărare în favoarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor prietenoase cu mediul, pot contribui semnificativ la un model de consum și producție durabil. […] Deși achizițiile publice verzi reprezintă un instrument voluntar, ar putea avea un rol-cheie în eforturile UE de a avea o economie mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Ar putea ajuta la stimularea unei mase critice de cereri pentru bunuri și servicii mai durabile care altfel ar fi mai dificil de pus pe piață. Așadar, achizițiile publice verzi reprezintă un stimulent puternic pentru eco-inovație”.

Aplicarea conceptului de achiziții publice verzi în domeniul alimentar în țara noastră ar însemna redirecționarea banilor publici înspre fermele și comunitățile rurale din România și în practicile agricole prietenoase cu natura și cu sănătatea consumatorilor.

Momente-cheie în implementarea achizițiilor publice verzi în Europa și România

2003

Politica Integrată de Produs

Comisia Europeană dă un semnal Statelor Membre, prin Comunicarea asupra Politicii Integrate de Produs (IPP), să își întocmească propriile Planuri de Acțiune privind „înverzirea” achizițiilor publice. Până în aprilie 2021, 23 de State Membre UE au elaborat acest Plan – cele 4 State Membre care nu au făcut acest lucru sunt Estonia, Grecia, Ungaria, Luxemburg și România.

2003

2008

Achiziții publice pentru un mediu îmbunătățit

Comisia Europeană publică Comunicarea „Achiziții publice pentru un mediu îmbunătățit” care explică modul în care poate fi redus impactul ecologic al consumului produs de autoritățile publice și modul în care pot fi folosite achizițiile publice verzi pentru stimularea eco-inovației. Comisia propune ca 50% din toate contractele publice să fie „verzi” până în 2010, prin raportare la o serie de criterii comune la nivelul UE care definesc termenul „verde” – până acum au fost dezvoltate criterii pentru 20 de sectoare/arii tematice printre care și sectorul „Alimente, servicii de catering și distribuitoare automate de produse”.

2008

2016

Cumpărături verzi

Comisia Europeană publică „manualul” „Cumpărături verzi. Un manual pentru achiziții publice verzi”, ediția a treia – principalul material cu rol de ghidare a autorităților publice în această direcție, cu recomandări pentru diverse sectoare relevante pentru achiziții, printre care și cel alimentar. Conform acestui manual, o abordare verde în achizițiile publice în sectorul alimentar ar însemna solicitarea unui procent minim de/acordarea unui punctaj suplimentar pentru alimentele ecologice, legumele și fructele de sezon, includerea de clauze privind minimizarea risipei alimentare și a ambalajelor.

2016

2016

Legislația națională pentru achiziții publice verzi

România adoptă Legea nr. 69/2016 din 25 aprilie 2016 privind achiziţiile publice verzi pentru: promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile; promovarea consumului şi producţiei durabile, precum şi a eficienţei utilizării resurselor; încurajarea dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul; promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică;  asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor şi lucrărilor cu impact minim asupra mediului.

La elaborarea acestei legi au fost luate în considerare prevederile aplicabile la nivel european, anume: Comunicarea Comisiei Europene „Achiziții publice pentru un mediu îmbunătățit”, Comunicarea Comisiei „O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020”, și Directiva 2014/24/EU privind achizițiile publice și Directiva 2014/25/EU privind achizițiile publice de către entitățile din sectorul de apă, energie, transport și servicii poștale.

2016

2018

Ghidul național de achiziții publice verzi

România emite Ordinul  nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţe minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită prin caietele de sarcini, ex: hârtie de copiat, mobilier nou de interior şi exterior, alimente şi servicii de catering, autovehicule, produse şi servicii de curăţenie, echipamente IT de birou.

2018

2019

Criteriile UE în sectorul alimentar

Comisia Europeană publică un Document de lucru cu „Criteriile UE privind achizițiile publice verzi pentru alimente, servicii de alimentație publică și distribuitoare automate de produse”. Ca exemplu, criteriul „produse de sezon” este explicitat astfel: „Produsele de sezon au efecte diferite asupra mediului, sănătății, economiei și societății, în funcție de regiunile de unde provin produsele și de cele în care sunt consumate. Produsele de sezon cultivate în aer liber și transportate pe distanțe scurte ar putea avea efecte mai mici asupra mediului decât produsele cultivate în sere sau transportate pe distanțe lungi.”

2019

2019

Green Deal

Comisia Europeană își asumă un Pact Ecologic European, pe fondul crizei climatice și a pierderii biodiversității, pentru care sectorul agro-alimentar are o culpă majoră. În centrul Pactului se află Strategia „De la fermă la furculiță”, cu misiunea de a crea „un sistem alimentar echitabil, sănătos și prietenos cu mediul”. Referitor la achizițiile publice, Strategia își propune stabilirea de „criterii minime obligatorii pentru procurarea alimentelor sustenabile. Asta va ajuta orașele, regiunile și autoritățile publice să se implice prin achiziționarea de alimente sustenabile pentru școli, spitale și instituții și va da un imbold sistemelor agricole sustenabile, cum ar fi agricultura ecologică”. Strategia anunță că va revizui în 2021 schema de aprovizionare a școlilor, nu doar în sensul achizițiilor publice dar și în cel al educației privind alimentația sănătoasă, producția de alimente prietenoase cu mediul și reducerea risipei alimentare.

2019

Noutăți

Fii la curent cu ultimele articole

Agricultură
Adrian Lungu

O zonă umedă renaturată din Delta Dunării riscă să fie transformată din nou în teren agricol, împotriva dorinței comunității – comunicat de presă

* O hotărâre judecătorească recentă, în favoarea câtorva companii agricole, contrazice dorința localnicilor din Mahmudia de a păstra o zonă umedă în starea ei actuală.  * De Ziua Mondială a Zonelor Umede, WWF cere protejarea zonei renaturate și a celei inundate, precum și declararea lor ‘zone de reconstrucție ecologică de

Citește mai multe
Macheta conferinta „Mituri despre pesticide”_14.11.2023_Bucuresti
Agricultură
Mara Cazacu

Mituri despre pesticide

O agricultură sustenabilă e posibilă Astăzi, 14 noiembrie 2023, între orele 10:00 – 12:00, WWF România, Eco Ruralis și ROMAPIS (Federația Asociațiilor Apicole din România) organizează conferința publică multi-disciplinară „Mituri despre pesticide. O agricultură sustenabilă e posibilă”. Locația evenimentului: Facultatea de Biologie – Universitatea București, Platforma de Cercetare în Biologie

Citește mai multe
Secetă, vara 2022. Foto: Virtual Media Production
Agricultură
Adrian Lungu

Pe uscat: deficitul de apă din Europa poate fi combătut doar printr-o adaptare mai eficientă la schimbările climatice

Raportul „Apă pentru natură, apă pentru viață” (.pdf, en) În lipsa adoptării de soluții bazate pe natură, statele Uniunii Europene riscă înmulțirea dezastrelor climatice. Bruxelles, București, 15 septembrie 2023 Conform unui nou raport al WWF (Fondul Mondial pentru Natură), oamenii și natura din Europa suferă din ce în ce mai

Citește mai multe

Alte resurse

Despre conceptul de achiziții publice verzi și inițiativa de pionierat a Primăriei Municipiului Brașov

Un material dedicat funcționarilor responsabili cu achizițiile publice din toată țara:

Povestea mărului, de la mugure la fruct

Un material dedicat profesorilor din ciclul primar, spre a fi folosit la clasă pentru discuții cu elevii privind consumul de fructe – în acest caz a merelor din pachețelul oferit în cadrul programului „Cornul și laptele”:

Primul studiu național privind achizițiile verzi din România

(iulie 2021)

Ritmul achizițiilor publice verzi la nivelul României este extrem de lent față de urgența cu care trebuie implementate măsuri privind țintele de neutralitate climatică, care astfel nu pot fi atinse de România până în 2050 (conform obiectivului UE)  – acestea sunt concluziile Etapei I a primului Studiu Național privind Achizițiile Publice Verzi în România, derulat de ARDLD – Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă și ONV LAW. 

Exemple de bună practică pentru achiziții verzi

Când ne uităm la exemplele existente de bună practică trebuie să avem în vedere cateva dimensiuni la care ne raportăm:

  • Cadrul legal și politic existent al achizițiilor publice verzi,
  • Ințelegerea capacității pieței și evaluarea cheltuielilor și avantajelor,
  • Introducerea standardelor de mediu în achizițiile publice,
  • Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice verzi – creșterea expertizei și a capacității instituționale,
  • Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește beneficiile achizițiilor publice verzi în randul societății civile și mediului de business,
  • Monitorizarea rezultatelor și a efectelor implementării acestor concepte și îmbunătățirea politicilor publice, în consecință.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Mihaela Frățilă, Expert achiziții și dezvoltare comunitară în cadrul biroului WWF din Brașov

[email protected]

Activitate dezvoltată în programul Bursele de Inovare Cluj realizat de Centrul Cultural Clujean în cadrul proiectului Cluj Future of Work finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Urban Innovative Actions. 

www.diviziadeinovare.ro/viitorul-muncii/bursele-de-inovare-cluj

Scroll to Top