Adaptarea Deltei Dunării la schimbările climatice

 / ©: WWF-DCP
Header Danube Delta
© WWF-DCP
Peste 6.000 de specii de faună şi floră şi 30 de tipuri de ecosisteme conturează biodiversitatea Deltei Dunării, una dintre cele mai valoroase 200 ecoregiuni ale lumii. Este de aşteptat ca schimbările climatice să aibă un impact considerabil asupra acestei zone vulnerabile: inundaţii mai frecvente, perioade mai lungi de secetă, rezerve scăzute de peşte şi biodiversitate redusă.
Schimbările climatice contribuie la deteriorarea calităţii apei şi perturbă echilibrul tuturor sistemelor din Deltă, fapt ce ar putea influenţa semnificativ nivelul de bunăstare al populaţiei locale.

100.000 de locuitori ai Deltei Dunării depind în mod direct de apă şi de resursele naturale din regiune. De sute de ani, oamenii din zona Deltei au pescuit aici, dar azi pescuitul, o activitate tradiţională, este ameninţat de scăderea rapidă a populaţiilor de peşti comerciali ca scrumbia de Dunăre, somnul şi crapul. Acesta este rezultatul condițiilor climaterice aspre şi imprevizibile, care au impact asupra regimului apelor şi asupra resurselor naturale ale regiunii.

În plus, Ucraina, Moldova şi România se confruntă cu dificultăţi semnificative în aplicarea legislaţiei de mediu în domeniile-cheie (conservarea biodiversităţii, gestionarea terenurilor şi a apei, schimbările climatice, energia) din cauza lipsei de personal calificat şi a conştientizării reduse, de către părţile interesate.

Dar populaţia din regiunea Deltei Dunării nu este pregătită pentru astfel de schimbări.

Pentru a veni în sprijinul acestor comunități, în martie 2011, am lansat proiectul “Gestionarea integrată a Deltei Dunării pentru creșterea rezilienței la schimbările climatice” ce implică trei ţări – Ucraina, Moldova şi România și se derulează pe parcursul a trei ani.

Proiectul îşi propune să pună bazele adaptării timpurii și integrate a teritoriilor ucrainene, moldoveneşti şi române din regiunea Deltei Dunării la condiţiile climatice aflate în schimbare. Adaptarea la noile condiţii de mediu trebuie să fie integrală şi sistematică şi trebuie să aibă loc la toate nivelurile, inclusiv cel administrativ, al afacerilor locale, al autorităţilor locale şi al ecosistemelor.

Perioada proiectului

2011-2013

Partenerii proiectului:
 • WWF-România
 • Centrul de resurse regionale – Ucraina
 • Rezervația Biosferei Delta Dunării – Ucraina
 • ONG Ecospectr – Republica Moldova
 • WWF Ungaria

Proiect implementat cu sprijinul:
 • Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR)
 • Administratia Rezervației Biosferei Delta Dunării România
 • Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare "Delta Dunării" Tulcea (INCDDD Tulcea)

Proiectul include următoarele acțiuni:

- Realizarea unui studiu amplu privind posibilele impacturi ale schimbărilor climatice asupra Deltei Dunării. Acesta va ajuta guvernele şi organizaţiile de mediu din cele trei ţări să înţeleagă imaginea de ansamblu a schimbărilor preconizate şi activităţile necesare pentru a adapta regiunea la ele.

- Dezvoltarea unei Strategii transfrontaliere de Adaptare la Schimbările Climatice a Deltei Dunării (pe baza rezultatelor studiului mentionat mai sus) pentru a pune bazele unei soluţii complexe, ce va fi mult mai eficientă decât acţiunile separate pentru adaptarea la schimbările climatice.

- Reconstrucţia ecologică a zonelor umede din Delta Dunării, care au fost distruse în mod semnificativ în ultimii 50 de ani.

- Instruiri tematice, care vor ajuta administraţia locală, administratorii municipali, întreprinderile, fermierii şi pescarii să înţeleagă sensul posibil al schimbărilor climatice pentru regiune, precum şi modul în care noile condiţii de mediu pot deveni beneficii.

- Un proiect-pilot pentru generarea de energie “verde” din stuf şi arbuşti. Acesta va fi pus în aplicare în partea ucraineană a Deltei Dunării. Recoltarea biomasei va contribui la reconstrucţia ecologică a zonelor umede şi va deveni o nouă sursă de venit pentru localnici şi afacerile locale, ajutând autorităţile locale să reducă emisiile de gaze cu efect de seră prin utilizarea biomasei în loc de combustibili fosili ca sursa de încălzire.

- O vastă campanie de conştientizare cu privire la adaptarea la schimbările climatice, care va fi efectuată în 20 de localităţi din regiune, va arăta localnicilor modalităţile prin care se pot rezolva problemele legate de climă în beneficiul regiunii.

 • / ©: EU
  Acest proiect este finanţat de Programul ENRTP (Environment and Natural Resources Thematic Progam) al Comisiei Europene.
 • Mai multe informații găsiți aici